Przełomowe postanowienie w sprawie unieważnienia wskaźnika WIBOR

Przez lata odesłanie w umowach kredytu do wskaźnika WIBOR stało się złotym standardem banków, co wielu kredytobiorców odczuło dotkliwie w związku z podnoszeniem się stóp procentowych i inflacją. Choć już od dawna mówiło się, że zastosowanie tego indeksu do umów z konsumentami jest nieuzasadnione, to w świetle nowych doniesień coraz bardziej prawdopodobnym wydaje się powtórzenie scenariusza frankowego i stwierdzenie nieważności niektórych umów.

Wskaźnik WIBOR

WIBOR – inaczej Warsaw Interbank Offered Rate – to średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania, po jakich są gotowe złożyć u siebie depozyt, podawanych przez największe polskie banki. Innymi słowy to hipotetyczna stawka, po jakiej banki mogłyby pożyczać sobie pieniądze.

Wskaźniki tego typu (podobnie jak zlikwidowany już LIBOR) budziły kontrowersje. Opierają się na przesłankach hipotetycznych, trudno je zweryfikować i odnieść do prawdziwych transakcji na rynku. Co więcej podnosiło się, iż nie powinny one znajdować się w umowach z osobami fizycznymi.

Stwierdzenie nieważności umowy kredytu

Kredyty frankowe ustanowiły swoisty precedens w zakresie unieważniania kredytów, których umowy oparte są na niejasnych i niemożliwych do zweryfikowania przesłankach. W przypadku konsumentów doprowadzało to do wyeliminowania tzw. klauzul niedozwolonych i w wielu przypadkach- do stwierdzenia nieważności umowy.

Czy WIBOR stanowi klauzule niedozwoloną?

Wszystko wskazuje na to, że powtórzenie scenariusza frankowego jest wysoce prawdopodobne. Jak wynika z doniesień medialnych padło pierwsze postanowienie zabezpieczające na czas procesu, w którym zawieszono pobieranie przez bank odsetek opartych na wskaźnikach WIBOR.

Sąd udziela zabezpieczenia, kiedy strona wykaże interes prawny oraz uprawdopodobni roszczenie. Choć nie przesądza to jeszcze o wygranej w procesie, to sugeruje, iż sąd uznał argumenty kredytobiorców za przekonywujące.

Takie postanowienie rokuje więc dobrze dla wszystkich kredytobiorców, którzy w sowich umowach mają zapis o ustalaniu oprocentowania w oparciu o stopę referencyjną WIBOR.

Kancelaria Prawna AVENTUM stale świadczy pomoc prawną w sprawach związanych z zawieranymi umowami, w tym umowami kredytu. Opiniujemy projekty umów, a także oceniamy ważność już zawartych. Zajmujemy się unieważnianiem i odfrankowaniem umów kredytu. Świadczymy pomoc zarówno konsumentom, zwłaszcza w zakresie niedozwolonych klauzul, jak i przedsiębiorcom.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji!

+48 882 878 691

biuro@aventum-kancelaria.pl

AVENTUM Kancelaria Prawna Radców Prawnych Malik, Pokoj sp.p.

ul. Sądowa 4/6

40-078 Katowice

NIP: 6423215030

KRS: 0000886626

Aventum - Kancelaria Prawna Katowice

Kancelaria Prawna Aventum sp. k.

ul. Sądowa 4/6, 40-078 Katowice, Polska

Kontakt z Kancelarią

Formularz kontaktowy

Wymagane zgody

7 + 15 =

Adam Malik

Jakub Pokoj

Zapisz się na newsletter