Rozwiązania tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców

+48 792 861 101 - A. Malik+48 609 712 735 - J. Pokoj

Tarcza antykryzysowa – Usługi doradztwa prawnego dla przedsiębiorców

Obecna pandemia jest wyzwaniem nie tylko dla władz państwowych czy służb medycznych, ale również dla wszystkich przedsiębiorców. Wprowadzony na terytorium Polski stan epidemii w istotny sposób ingeruje w różne dziedziny życia społecznego i gospodarczego. Wydaje się, że nie ma branży, która nie zostałaby w jakiś sposób dotknięta pandemią koronawirusa. Propozycje rządu dla przedsiębiorców szczególnie dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa zawarte są w tzw. „tarczy antykryzysowej”, zaprezentowanej dnia 19 marca 2020 roku. Po modyfikacjach przedstawionych dnia 21 marca 2020 roku, suma pomocy dla przedsiębiorców ma sięgnąć aż 250 miliardów złotych. Celem skorzystania z rządowej pomocy, przedsiębiorcy powinni się jednak odpowiednio przygotować i ustalić, z jakiej pomocy mogą skorzystać.

W ramach tarczy antykryzysowej planowane są następujące rozwiązania, mające w dużej mierze pomóc przedsiębiorcom:

1. mikrofirmy, które zatrudniają do 9 pracowników, będą mogły skorzystać z pożyczek w wysokości 5.000,00 zł;
2. średnie i duże firmy będą mogły uzyskać z funduszu Polskiego Funduszu Rozwoju Inwestycje środki na podwyższenie kapitału lub finansowanie w postaci obligacji;
3. Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomi fundusze na dofinansowanie odsetek;
4. przedsiębiorstwa z branży transportowe uzyskają wsparcie Agencji Rozwoju Przemysłu na refinansowanie umów leasingowych;
5. firmy dotknięte przestojem będą mogły uzyskać środki na blisko połowę wynagrodzeń i składki ZUS;
6. rodzicom, którzy opiekują się dziećmi do 8. roku życia, wydłużone zostanie prawo do zasiłku opiekuńczego;
7. osoby zatrudnione na umowach cywilno-prawnych będą mogły skorzystać ze świadczenia miesięcznego w kwocie ok. 2.000,00 zł brutto;
8. firmy mające kłopoty otrzymają wsparcie w utrzymaniu pracowników poprzez sfinansowanie 40% kosztów ich płacy;
9. zamawiający działający na gruncie Prawa zamówień publicznych będą mogli odstąpić od dochodzenia kar za zwłokę spowodowaną koronawirusem;
10. firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw dostaną możliwość uzyskania kredytu z gwarancją de minimis do wysokości 3,5 mln zł;
11. umorzeniu mają ulec zobowiązania wobec ZUS za okres epidemii;
12. wprowadzona zostanie prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja;
13. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych wprowadzi ułatwienia w uzyskiwaniu ubezpieczeń obrotu handlowego;
14. zostanie wprowadzona możliwość rozliczenia całej tegorocznej straty w przyszłym roku;
15. przesunięta zostanie data wejścia w życie nowego JPK – od 1 lipca 2020 roku;
16. przesunięte mają zostać terminy płatności za media;
17. wprowadzone zostaną dodatkowe rozwiązania mające chronić konsumentów m.in. przed lichwą;
18. wydłużeniu ulegnie czas ważności okresowych badań lekarskich;
19. wydłużeniu ulegną wizy pobytowe i zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemców.

Obecna sytuacja jest niezwykle dynamiczna. W nadchodzącym czasie niezbędne będzie poszukiwanie nowych i dogodnych rozwiązań, jak również zapewnienie bieżącego wsparcia przedsiębiorstwom. Przedsiębiorcy muszą przygotować swoje firmy do przyjęcia rozwiązań pomocowych. Stan epidemii koronawirusa, jak również środki bezpieczeństwa wprowadzane przez administrację państwową i samorządową, będą w istotny sposób oddziaływać na otoczenie biznesowe wszystkich pracodawców.

Pomoc prawna w sprawie tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców

Kancelaria Prawna AVENTUM stale świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców. Naszym celem jest identyfikacja kluczowych problemów Państwa firm oraz ograniczenie negatywnego wpływu pandemii na prowadzoną działalność gospodarczą.

W ramach świadczonych usług proponujemy pomoc prawną w szczególności w zakresie:

1. pomocy w zastosowaniu i dostosowaniu się do nowych regulacji;
2. wsparcia dla właścicieli firm i Zarządów spółek;
3. przygotowania przedsiębiorstw do przyjęcia rządowych rozwiązań pomocowych;
4. spraw pracowniczych (przestój, praca zdalna, urlop itp. – przygotowanie regulaminów pracy zdalnej, umów, aneksów, oświadczeń itd.);
5. doradztwa dot. relacji z kontrahentami oraz najemcami i wynajmującymi;
6. podatków i ZUSu.
  
Pozostajemy do Państwa dyspozycji!

tel. 792 861 101 – Adam Malik, radca prawny
tel. 609 712 735 – Jakub Pokoj, radca prawny

AVENTUM Kancelaria Prawna

Adam Malik i Wspólnik sp.k.

ul. Energetyków 83

44-200 Rybnik

NIP: 6423215030

KRS: 0000762549

Aventum - Kancelaria Prawna Rybnik

Kancelaria Prawna Aventum sp. k.

ul. Energetyków 83, 44-200 Rybnik, Polska