Zasiedzenie - prawnik

Pomoc prawnika w sprawach zasiedzenia w dobrej i złej wierze
+48 792 861 101 - A. Malik+48 609 712 735 - J. Pokoj

Pomoc prawna w zakresie zasiedzenia

Kancelaria Prawna AVENTUM świadczy pomoc prawną w zakresie doradztwa i reprezentacji przed sądami w sprawach dotyczących zasiedzenia.

Zasiedzenie polega na nabyciu prawa wskutek upływu czasu. Dzięki zasiedzeniu możliwe jest uzgodnienie stanu prawnego ze stanem rzeczywistym – stanem posiadania.

Zasiedzeniu podlegają własność nieruchomości lub części nieruchomości;

  1. służebność przesyłu
  2. służebność gruntowa;
  3. użytkowanie wieczyste;
  4. własność rzeczy ruchomej.

Dla skutecznego zasiedzenia niezbędny jest upływ czasu. Przykładowo do zasiedzenia nieruchomości niezbędne jest, by od momentu objęcia rzeczy w posiadanie upłynęło co najmniej 20 lat w przypadku posiadacza samoistnego w dobrej wierze lub 30 lat, jeśli osoba, na rzecz której ma nastąpić zasiedzenie, jest w złej wierze. Dobrą lub złą wiarę ocenia się według stanu z daty objęcia przedmiotu zasiedzenia w posiadanie. Zmiana dobrej wiary na złą w czasie późniejszym nie wyklucza możliwości zasiedzenia.

W przypadku rzeczy ruchomej nie jest możliwe nabycie przez zasiedzenie przez osobę będącą w złej wierze. Nie można dokonać zasiedzenia ruchomości w złej wierze. Dobra wiara musi obejmować cały okres posiadania, nie tylko moment objęcia w posiadanie. Dobra wiara oznacza usprawiedliwione przekonanie o tym, że osoba zasiadująca daną rzecz włada nią na podstawie skutecznego wobec innych prawa. W złej wierze jest natomiast ten, kto wie, że właścicielem nie jest lub nie dołożył należytej staranności, by ustalić, czy ma prawo do władania danym przedmiotem.

Aby doszło do zasiedzenia, osoba władająca danym przedmiotem musi być posiadaczem samoistnym. Posiadacz samoistny włada rzeczą z zamiarem posiadania dla siebie. W konsekwencji do zasiedzenia nie będzie prowadziło posiadanie na podstawie umowy (np. najmu, użyczenia). Żeby posiadanie mogło prowadzić do zasiedzenia, musi być ono nieprzerwane. Jeżeli w czasie biegu terminu zasiedzenia dochodzi do przeniesienia posiadania, nowy posiadacz może doliczyć czas poprzednika.

Potrzebuejsz konsultacji w sprawie zasiedzenia

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią jeżeli chcesz uzyskać wartościowe porady prawne z zakresu zasiedzenia od doświadczonych prawników z Kancelarii Aventum

AVENTUM Kancelaria Prawna Radców Prawnych Malik, Pokoj sp.p.

ul. Sądowa 4/6

40-078 Katowice

NIP: 6423215030

KRS: 0000886626

Aventum - Kancelaria Prawna Katowice

Kancelaria Prawna Aventum sp. k.

ul. Sądowa 4/6, 40-078 Katowice, Polska

Kontakt z Kancelarią

Formularz kontaktowy

Wymagane zgody

4 + 9 =

Adam Malik

Jakub Pokoj

Zapisz się na newsletter