Prawnik – prawo leśne

Kancelaria Prawna AVENTUM świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów z branży leśnej (Zakłady Usług Leśnych, „ZUL”) w ich bieżącej działalności. Współpraca z Kancelarią pomaga Zakładom zwiększyć bezpieczeństwo prowadzonej działalności oraz skutecznie zabezpieczyć swoje interesy w toku zawierania umów oraz uczestniczenia w przetargach.

Świadczymy kompleksową pomoc prawną związaną zarówno z opiniowaniem i przygotowaniem umów, jak i ich negocjowaniem. Weryfikujemy ich treść w celu zapewnienia możliwie jak największej ochrony w konkretnych okolicznościach.

Biorąc pod uwagę fakt, że znaczna część umów związanych z działalnością Zakładów Usług Leśnych zawierana jest w drodze przetargów podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych, niezwykle istotne jest korzystanie ze specjalistycznej pomocy prawnej na każdym z jego etapów, poczynając od składania ofert zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) i obecnie obowiązującymi regulacjami prawnymi. Wobec dynamicznie zmieniających się przepisów prawa zamówień publicznych pomoc na tym etapie może przesądzić o wygranej w przetargu i uzyskaniu zamówienia publicznego na realizację usług leśnych.

Nie każdy przetarg kończy się jednak pomyślnie. W przypadkach, kiedy przegrana jest wynikiem naruszenia przepisów przez zamawiającego możliwe jest odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Na tym etapie pomagamy zarówno, czy do takiego naruszenia doszło i jakie są szanse na uwzględnienie odwołania. Następnie przygotowujemy odwołanie i reprezentujemy Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą w toku całego postępowania.

Pozostałe usługi prawnicze i adwokackie

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią jeżeli nie znalazłeś interesującej Cię usługi
lub chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie oferty Kancelarii Aventum

AVENTUM Kancelaria Prawna Radców Prawnych Malik, Pokoj sp.p.

ul. Sądowa 4/6

40-078 Katowice

NIP: 6423215030

KRS: 0000886626

Aventum - Kancelaria Prawna Katowice

Kancelaria Prawna Aventum sp. k.

ul. Sądowa 4/6, 40-078 Katowice, Polska

Kontakt z Kancelarią

Formularz kontaktowy

Wymagane zgody

10 + 2 =

Adam Malik

Jakub Pokoj

Zapisz się na newsletter