Pracodawcy w czasie pandemii koronawirusa

Praca zdalna, prowadzenie firmy w czasie pandemii koronawirusa
+48 792 861 101 - A. Malik+48 609 712 735 - J. Pokoj

Koronawirus a przedsiębiorstwo – Praca zdalna

Obecna pandemia jest wyzwaniem nie tylko dla władz państwowych czy służb medycznych, ale również dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Wprowadzony na terytorium Polski stan epidemii w istotny sposób ingeruje w różne dziedziny życia społecznego i gospodarczego. Jak się wydaje, nie ma branży, która nie zostałaby w jakiś sposób dotknięta pandemią koronawirusa. Co oczywiste, obecna sytuacja silnie dotyka wszystkich pracodawców.

1. Prawa i obowiązki pracodawców w czasie pandemii

W związku z pandemią koronawirusa, na przedsiębiorcach będących pracodawcami spoczywają liczne obowiązki. Pracodawcy są zobowiązani przede wszystkim zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W obecnych warunkach oznacza to w szczególności zapewnienie odpowiednich środków ochronnych, np. maseczek, rękawiczek czy płynów dezynfekujących. Jak podają specjaliści, najważniejszym elementem systemu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa jest profilaktyka, polegająca np. na badaniu temperatury ciała. Jakie zatem działania może podjąć pracodawca, by pozostać w zgodzie z przepisami o ochronie danych osobowych?

W obecnej sytuacji ani przepisy krajowe (ustawa o ochronie danych osobowych), ani europejskie (RODO) nie stoją na przeszkodzie przetwarzaniu przez pracodawców danych osobowych pracowników, w celu zapobiegania i zwalczania pandemii, a to bez potrzeby ubiegania się o dodatkową zgodę pracownika. W tym bowiem przypadku chodzi zarówno o interes publiczny, jak i podstawowe interesy pracodawcy i pracownika oraz wszystkich osób, z którymi pracownik ma kontakt. Tak więc dane dot. zdrowia pracowników (np. temperatura ciała), jak i inne niezbędne dane (np. miejsca wcześniejszego pobytu pracownika czy fakt objęcia pracownika kwarantanną) mogą być przetwarzane w celu przeciwdziałania i zwalczania pandemii koronawirusa i to pomimo tego, że niektóre z nich to tzw. dane wrażliwe. W okresie stanu epidemii pracodawca jest zatem uprawniony do podjęcia działań takich jak: badanie temperatury ciała, pytanie pracownika o miejsca wcześniejszego pobytu czy o fakt objęcia kwarantanną.

2. Telepraca (praca zdalna), przestój i wynagrodzenie pracowników w czasie pandemii

Stan epidemii w oczywisty sposób wpływa na działalność przedsiębiorców. Wiele przedsiębiorstw już boryka się ze spadkiem zamówień i obrotów, a z czasem sytuacja ta może ulec dalszemu pogorszeniu. Część pracodawców może w łatwy sposób uniknąć problemów umożliwiając pracownikom świadczenie pracy w formie telepracy. Wprowadzenie telepracy wymaga przygotowania przez danego pracodawcę szeregu dokumentów, takich jak regulamin telepracy, umowa odpowiedzialności za powierzone mienie (np. laptop) oraz szereg oświadczeń pracowników.

Innym rozwiązaniem jest tzw. „przestój”. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, przestój występuje wówczas, gdy pracownik jest gotowy do świadczenia pracy, jednak doznaje w tym zakresie przeszkód z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Typowa sytuacja przestoju jest wywołana przyczynami nagłymi i niespodziewanymi. Takim stanem, jak się wydaje, jest obecna epidemia koronawirusa i związany z nią brak zleceń, prawne ograniczenia określonej działalności (np. siłowni czy restauracji) lub nawet decyzja samego pracodawcy, który w trosce o zdrowie swoich pracowników oraz klientów decyduje się na zawieszenie prowadzonej działalności.

Za czas przestoju pracownikowi może przysługiwać wynagrodzenie niższe niż w czasie normalnej pracy. Za czas przestoju pracownikowi należy się wynagrodzenie w stawce wynikającej z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną. Jeśli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków pracy, to wynagrodzenie za przestój wynosi 60% wynagrodzenia. Wynagrodzenie nie może być jednak niższe niż pensja minimalna, czyli obecnie 2.600,00 zł brutto.

3. Wsparcie z FGŚP i skierowanie do innej pracy

Przyjęty właśnie przez rząd pakiet antykryzysowy zakłada wsparcie pracodawców przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). W przypadku znaczących problemów finansowych, pracodawca może skorzystać z przestoju ekonomicznego, w ramach którego podstawa wymiaru czasu pracy i płaca jest ograniczona do 0,5 etatu i nie mniej niż płaca minimalna. FGŚP pokrywa blisko połowę wynagrodzenia w kwocie 130% zasiłku plus składki na ubezpieczenia społeczne.

W przypadku, gdy u danego pracodawcy występuje przestój, pracodawca może powierzyć pracownikowi inną pracę, odpowiednią w szczególności do kwalifikacji pracownika. Pracownik jest zaś zobowiązany do wykonywania takiej pracy, nawet jeśli jest to praca innego rodzaju niż dotychczas wykonywana. Oznacza to, że jeśli pracodawca ograniczył swoją działalność w jednym zakresie, ale w innym nadal prowadzi działalność, to może nakazać pracownikowi świadczenie pracy w innym zakresie niż dotychczas. W takim przypadku pracownikowi należy się wynagrodzenie w stawce wynikającej z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną. Jeśli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków pracy, to wynagrodzenie wynosi 60% wynagrodzenia. Wynagrodzenie nie może być jednak niższe niż pensja minimalna, czyli obecnie 2.600,00 zł brutto.

4. Wsparcie dla pracodawców

Obecna sytuacja jest niezwykle dynamiczna. W nadchodzącym czasie niezbędne będzie poszukiwanie nowych i dogodnych rozwiązań, jak również zapewnienie bieżącego wsparcia pracodawcom. Stan epidemii koronawirusa, jak również środki bezpieczeństwa wprowadzane przez administrację państwową i samorządową, będą w istotny sposób oddziaływać na otoczenie biznesowe wszystkich pracodawców.

Pomoc prawna dla pracodawców w czasie pandemii koronawirusa

Kancelaria Prawna AVENTUM stale świadczy pomoc prawną na rzecz pracodawców. Naszym celem jest identyfikacja kluczowych problemów Państwa firm oraz ograniczenie negatywnego wpływu pandemii na prowadzoną działalność gospodarczą.

W ramach świadczonych usług proponujemy pomoc prawną w szczególności w zakresie:

1) pomocy w zastosowaniu i dostosowaniu się do nowych regulacji;
2) wsparcia dla właścicieli firm i Zarządów spółek;
3) przygotowania przedsiębiorstw do przyjęcia rządowych rozwiązań pomocowych;
4) spraw pracowniczych (przestój, praca zdalna, urlop itp. – przygotowanie regulaminów pracy zdalnej, umów, aneksów, oświadczeń itd.);
5) doradztwa dot. relacji z kontrahentami oraz najemcami i wynajmującymi;
6) podatków i ZUSu.
  
Pozostajemy do Państwa dyspozycji!

tel. 792 861 101 – Adam Malik, radca prawny
tel. 609 712 735 – Jakub Pokoj, radca prawny

AVENTUM Kancelaria Prawna Radców Prawnych Malik, Pokoj sp.p.

ul. Sądowa 4/6

40-078 Katowice

NIP: 6423215030

KRS: 0000886626

Aventum - Kancelaria Prawna Katowice

Kancelaria Prawna Aventum sp. k.

ul. Sądowa 4/6, 40-078 Katowice, Polska

Kontakt z Kancelarią

Formularz kontaktowy

Wymagane zgody

5 + 14 =

Adam Malik

Jakub Pokoj

Zapisz się na newsletter