Windykacja należności

Prawnik windykacja
+48 882 878 691

Spłata zadłużenia

Zajmujemy się odzyskiwaniem należności od dłużników, podejmujemy wszelkie zgodne z przepisami prawa działania zmierzające do odzyskania należności od dłużnika. Przeprowadzamy windykację polubowną, która ma na celu w ugodowy sposób skłonić dłużnika do uiszczenia należności w całości lub ustalenie ratalnego sposobu zapłaty. Na tym etapie windykacji kontaktujemy się z dłużnikiem, w pierwszej kolejności wysyłamy wezwanie do zapłaty. Następnie pośredniczymy w kontach z dłużnikiem, przygotowujemy również projekt ugody pozasądowej lub sądowej. Jeżeli czynności przeprowadzone w ramach trybu ugodowego windykacji okażą się bezskuteczne, a dłużnik nie jest zainteresowany dobrowolną spłatą należności, przechodzimy do etapu postępowania sądowego.

Przygotowujemy pozew, a następnie reprezentujemy Klienta w toku postępowania, w celu uzyskania stosownego orzeczenia: nakazu zapłaty lub wyroku. Dochodzimy należności również w elektronicznym postępowaniu upominawczym w zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta. Elektroniczne postępowanie upominawcze pozwala na minimalizację kosztów związanych z windykacją należności. Po uzyskaniu orzeczenia wraz z klauzulą wykonalności, przystępujemy do egzekucji komorniczej przez przygotowanie stosownych wniosków. Następnie reprezentujemy Klienta w toku całego postępowania. Ustalamy z klientem czy dłużnik posiada majątek w celu usprawnienia procesu odzyskiwania należności oraz zlecamy komornikowi poszukiwanie majątku komornikowi. W przypadku wystąpienia odpowiednich przesłanek, przygotowujemy wniosek o upadłość dłużnika. Prowadzimy windykację należności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością od członków zarządów.

Pomagamy również przygotowywać umowy w celu najlepszego zabezpieczenia interesu Klienta na wypadek przeprowadzenia w przyszłości windykacji. Więcej informacji na ten znajduje się w kolejnych działach.

Pomoc prawna w sprawach windykacji

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią jeżeli potrzebuejsz pomocy prawnej w sprawach zwiazanych z windykacją należności od dłużników.

AVENTUM Kancelaria Prawna Radców Prawnych Malik, Pokoj sp.p.

ul. Sądowa 4/6

40-078 Katowice

NIP: 6423215030

KRS: 0000886626

Aventum - Kancelaria Prawna Katowice

Kancelaria Prawna Aventum sp. k.

ul. Sądowa 4/6, 40-078 Katowice, Polska

Kontakt z Kancelarią

Formularz kontaktowy

Wymagane zgody

3 + 2 =

Adam Malik

Jakub Pokoj

Zapisz się na newsletter