Nasz zespół

+48 882 878 691

Poznaj nas bliżej

Adam Malik

Radca Prawny

Radca prawny, absolwent aplikacji prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach (egzamin radcowski zdany z wyróżnieniem), doktorant w Katedrze Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, autor publikacji z zakresu prawa geologicznego i górniczego oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych.

Poza działalnością prawniczą, Adam Malik zajmuje się działalnością społeczną, pełniąc m.in. od 2012 r. funkcję Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Dębieńsko w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny (w latach 2008 – 2012 r. pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Zarządu).

Języki: polski, angielski, niemiecki

dr Jakub Pokoj

Radca Prawny

Radca prawny, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2015), w latach 2016-2018 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Ukończył stacjonarne studia doktoranckie i w 2022 r. uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego stopień naukowy doktora. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, uczestnik kilkudziesięciu konferencji naukowych. Odbył staż naukowy na Uniwersytecie Kalifornijskim. Pełnił funkcje w radach nadzorczych spółek kapitałowych.

Doświadczenie zdobywał w kancelariach radcowskich w Krakowie i w Katowicach, a także udzielając pomocy prawnej osobom ubogim i potrzebującym w ramach poradni prawnej.

Języki: polski, angielski, niemiecki

 

 

Lista publikacji.

Karolina Downar

Radca Prawny

Radca prawny, absolwentka aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu (2011). Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (2005).
Posiada doświadczenie w szeroko rozumianym prawie cywilnym, rodzinnym, pracy a także w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych.

Języki: polski, angielski, niemiecki, rosyjski

 

Sylwia Gil-Gut

Adwokat

Adwokat, absolwentka aplikacji adwokackiej w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach (2017). Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od 2018 roku wykonuje zawód adwokata. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości.

Specjalizuje się w prawie medycznym, w prawie karnym oraz w prawie rzeczowym. Od 2019 r. jest członkiem Sekcji Prawa Medycznego przy ORA w Katowicach. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów z sektora medycznego.

Języki: polski, angielski, niemiecki

Malwina Jaróżek

Radca Prawny

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (2005). Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2011) oraz liczne szkolenia z zakresu prawa kontraktowego w branży IT i ochrony danych osobowych. Doświadczona procesualistka.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, medycznym oraz w ochronie danych osobowych. Prelegentka licznych szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych oraz prawa cywilnego.

Języki: polski, angielski, niemiecki

 

Paweł Kaczmarzyk

Radca Prawny

Radca prawny, absolwent aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach (2015). Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2010). Ukończył także studia doktoranckie w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (2014).

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie medycznym, prawie pracy oraz szeroko pojętym prawie cywilnym. Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych i publicznych.

Języki: polski, angielski, niemiecki.

 

Joanna Malik

Adwokat

Absolwentka aplikacji adwokackiej prowadzonej przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach (2016). Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2013).

Specjalizuje się w prawie karnym, prawie cywilnym oraz prawie zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych i publicznych.

Języki: polski, angielski

 

Katarzyna Małysa

Radca Prawny

Radca prawny, absolwentka aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu (2019). Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Posiada doświadczenie w szeroko rozumianym prawie cywilnym, rodzinnym a także w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych.

Języki: polski, angielski, niemiecki

Łukasz Sobusiak

Adwokat

Adwokat, absolwent aplikacji Adwokackiej prowadzanej przez Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie (2015). Absolwent Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (2010). Ukończył studia podyplomowe na kierunku Prawo Medyczne i Bioetyka prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2020). Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach adwokackich w Rzeszowie.

Specjalizuje się w prawie karnym, prawie medycznym oraz prawie cywilnym. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów sektora publicznego.

Języki: polski, angielski

Ewa Stęchły-Pokoj

Radca Prawny

Radca prawny, absolwentka aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach (2018). Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2014).

Specjalizuje się w prawie handlowym, prawie własności intelektualnej, prawie podatkowym oraz prawie zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów sektora publicznego oraz rynku mediów.

Języki: polski, angielski, niemiecki, hiszpański

Monika Woźniak-Goraus

Radca Prawny

Radca prawny, absolwentka aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach (2015). Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2012). Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych (2019).

Specjalizuje się w prawie handlowym, prawie medycznym, prawie pracy oraz prawie zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów z sektora medycznego.

Języki: polski, angielski

dr Iryna Vasylyk

Adwokat ukraiński

Absolwentka aplikacji adwokackiej w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kijowie (2020-2021). Ukończyła studia prawnicze na Wydziałe Handlu Międzynarodowego i Prawa Narodowego Uniwersytetu Handlu i Ekonomii w Kijowie (2015-2018). Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu historii na wydziałe historycznym Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Tarnopolu im. Wołodymyra Hnatiuka (2002-2005).

Pracowała na stanowisku docenta w Katedrze Dyscyplin Społecznych i Politycznych na Kijowskim Uniwersytecie Zarządzania i Przedsiębiorczości oraz jako przewodnicząca wydziału nauki i szkoły podyplomowej Uczelni. Była członkiem rady naukowo-technicznej Ministerstwa Mieszkalnictwa.

Od 2013 r. przewodnicząca Centrum Badań Adwokatury i Prawa, od 2017 r. prorektor Wyższej Szkoły Adwokackiej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej Ukrainy. Członek Rady Ekspertów oraz Rady Naukowej Doradczej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej Ukrainy.

Ekspert w zakresie zasad etyki prawniczej i adwokackiej, historii adwokatury ukraińskiej oraz funkcjonowania samorządu adwokackiego w Polsce i w Ukainie, autor i współautor 3 monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Języki: ukraiński, polski, niemiecki

 

Anna Klimosz

Aplikantka Radcowska

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2020 r.) w trybie indywidualnych studiów międzyobszarowych. Praktykę zawodową zdobywała w kancelariach oraz podmiotach zajmujących się doradztwem podatkowym.

Posiada doświadczenie z zakresu m.in. prawa zamówień publicznych, procedury cywilnej, bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych oraz prawa podatkowego.

Języki: polski, angielski, francuski

Klaudia Koniarek

Prawniczka

Ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku prawo (2021 r.) oraz studia pierwszego stopnia na kierunku prawo europejskie (2019 r.) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych z zakresu podatków i doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Doświadczenie zdobywała w kancelariach prawnych w Polsce oraz za granicą, a także w firmach consultingowych.

Posiada doświadczenie z zakresu prawa podatkowego, prawa cywilnego oraz prawa handlowego.

Języki: polski, angielski

 

 

Możemy pomóc

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią jeżeli nie znalazłeś interesującej Cię usługi
lub chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie oferty Kancelarii Aventum

AVENTUM Kancelaria Prawna Radców Prawnych Malik, Pokoj sp.p.

ul. Sądowa 4/6

40-078 Katowice

NIP: 6423215030

KRS: 0000886626

Aventum - Kancelaria Prawna Katowice

Kancelaria Prawna Aventum sp. k.

ul. Sądowa 4/6, 40-078 Katowice, Polska

Kontakt z Kancelarią

Adam Malik

Jakub Pokoj