Nasz zespół

+48 882 878 691

Poznaj nas bliżej

Adam Malik

Radca Prawny

Radca prawny, absolwent aplikacji prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach (egzamin radcowski zdany z wyróżnieniem), doktorant w Katedrze Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, autor publikacji z zakresu prawa geologicznego i górniczego oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych.

Poza działalnością prawniczą, Adam Malik zajmuje się działalnością społeczną, pełniąc m.in. od 2012 r. funkcję Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Dębieńsko w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny (w latach 2008 – 2012 r. pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Zarządu).

Języki: polski, angielski, niemiecki

dr Jakub Pokoj

Radca Prawny

Radca prawny, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2015), w latach 2016-2018 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Ukończył stacjonarne studia doktoranckie i w 2022 r. uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego stopień naukowy doktora. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, uczestnik kilkudziesięciu konferencji naukowych. Odbył staż naukowy na Uniwersytecie Kalifornijskim. Pełnił funkcje w radach nadzorczych spółek kapitałowych.

Doświadczenie zdobywał w kancelariach radcowskich w Krakowie i w Katowicach, a także udzielając pomocy prawnej osobom ubogim i potrzebującym w ramach poradni prawnej.

Języki: polski, angielski, niemiecki

 

 

Lista publikacji.

Weronika Bryła

Radca prawny

Radca prawny, absolwentka aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu (2013 r.). Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2007 r.). Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie pracy oraz prawie zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów z sektora budowlanego.

Języki: polski, angielski  

Malwina Jaróżek

Radca Prawny

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (2005). Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2011) oraz liczne szkolenia z zakresu prawa kontraktowego w branży IT i ochrony danych osobowych. Doświadczona procesualistka.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, medycznym oraz w ochronie danych osobowych. Prelegentka licznych szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych oraz prawa cywilnego.

Języki: polski, angielski, niemiecki

 

Paweł Kaczmarzyk

Radca Prawny

Radca prawny, absolwent aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach (2015). Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2010). Ukończył także studia doktoranckie w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (2014).

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie medycznym, prawie pracy oraz szeroko pojętym prawie cywilnym. Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych i publicznych.

Języki: polski, angielski, niemiecki.

 

Ewelina Maciaszczyk

Radca Prawny

Radca prawny, absolwentka aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu (2017 r.). Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2013 r.). Ukończyła także studia licencjackie na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, prawie pracy oraz prawie rodzinnym. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych.

Języki: polski, angielski, niemiecki

 

Joanna Malik

Adwokat

Absolwentka aplikacji adwokackiej prowadzonej przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach (2016). Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2013).

Specjalizuje się w prawie karnym, prawie cywilnym oraz prawie zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych i publicznych.

Języki: polski, angielski

 

Sylwia Muszyńska

Radca Prawny

Absolwentka aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy (2022 r.). Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2016 r.). Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych w Poznaniu oraz w charakterze prawnika in-house.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie procesowym oraz prawie odszkodowawczym.

Języki: polski, angielski, hiszpański

 

Ewa Stęchły-Pokoj

Radca Prawny

Radca prawny, absolwentka aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach (2018). Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2014).

Specjalizuje się w prawie handlowym, prawie własności intelektualnej, prawie podatkowym oraz prawie zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów sektora publicznego oraz rynku mediów.

Języki: polski, angielski, niemiecki, hiszpański

Rafał Wojakowski

Adwokat

Absolwent aplikacji adwokackiej prowadzonej przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach (2018). Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach adwokackich i radcowskich w Katowicach.

Specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz prawie karnym. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów z sektora górniczego.

Języki: polski, angielski

Monika Woźniak-Goraus

Radca Prawny

Radca prawny, absolwentka aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach (2015). Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2012). Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych (2019).

Specjalizuje się w prawie handlowym, prawie medycznym, prawie pracy oraz prawie zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów z sektora medycznego.

Języki: polski, angielski

Adriana Wójtów

Radca Prawny

Radca prawny, absolwentka aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie (2019 r.). Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (2015 r.). Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym, prawie pracy. Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych i publicznych.

Języki: polski, angielski, włoski

 

dr Iryna Vasylyk

Adwokat ukraiński

Absolwentka aplikacji adwokackiej w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kijowie (2020-2021). Ukończyła studia prawnicze na Wydziałe Handlu Międzynarodowego i Prawa Narodowego Uniwersytetu Handlu i Ekonomii w Kijowie (2015-2018). Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu historii na wydziałe historycznym Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Tarnopolu im. Wołodymyra Hnatiuka (2002-2005).

Pracowała na stanowisku docenta w Katedrze Dyscyplin Społecznych i Politycznych na Kijowskim Uniwersytecie Zarządzania i Przedsiębiorczości oraz jako przewodnicząca wydziału nauki i szkoły podyplomowej Uczelni. Była członkiem rady naukowo-technicznej Ministerstwa Mieszkalnictwa.

Od 2013 r. przewodnicząca Centrum Badań Adwokatury i Prawa, od 2017 r. prorektor Wyższej Szkoły Adwokackiej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej Ukrainy. Członek Rady Ekspertów oraz Rady Naukowej Doradczej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej Ukrainy.

Ekspert w zakresie zasad etyki prawniczej i adwokackiej, historii adwokatury ukraińskiej oraz funkcjonowania samorządu adwokackiego w Polsce i w Ukainie, autor i współautor 3 monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Języki: ukraiński, polski, niemiecki

 

Hanna Jaschik

Aplikantka Radcowska

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2021 r.) w trybie jednolitych studiów magisterskich. Praktykę zawodową zdobywała w kancelariach prawnych w Polsce.

Posiada doświadczenie z zakresu m.in.: prawa gospodarczego, prawa cywilnego, procedury cywilnej, prawa karnego i procedury karnej.

Języki: polski, angielski

Anna Klimosz

Aplikantka Radcowska

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2020 r.) w trybie indywidualnych studiów międzyobszarowych. Praktykę zawodową zdobywała w kancelariach oraz podmiotach zajmujących się doradztwem podatkowym.

Posiada doświadczenie z zakresu m.in. prawa zamówień publicznych, procedury cywilnej, bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych oraz prawa podatkowego.

Języki: polski, angielski, francuski

Paweł Polok

Aplikant Radcowski

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2021 r.) w trybie jednolitych studiów magisterskich. Praktykę zawodową zdobywał w kancelariach prawnych w Rybniku.

Posiada doświadczenie z zakresu m.in. prawa cywilnego, procedury cywilnej i prawa gospodarczego.

Języki: polski, angielski

 

Jakub Skipioł

Aplikant Radcowski

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (2021 r.) w trybie jednolitych studiów magisterskich. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zbierał w kancelariach znajdujących się w Katowicach i Bielsku-Białej.

Posiada doświadczenie z zakresu m.in.: prawa cywilnego, procedury cywilnej, prawa zamówień publicznych.

Języki: polski, angielski, niemiecki.

 

Możemy pomóc

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią jeżeli nie znalazłeś interesującej Cię usługi
lub chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie oferty Kancelarii Aventum

AVENTUM Kancelaria Prawna Radców Prawnych Malik, Pokoj sp.p.

ul. Sądowa 4/6

40-078 Katowice

NIP: 6423215030

KRS: 0000886626

Aventum - Kancelaria Prawna Katowice

Kancelaria Prawna Aventum sp. k.

ul. Sądowa 4/6, 40-078 Katowice, Polska

Kontakt z Kancelarią

Formularz kontaktowy

Wymagane zgody

10 + 11 =

Adam Malik

Jakub Pokoj

Zapisz się na newsletter