Poznaj nas bliżej

Adam Malik

Radca Prawny

Radca prawny, absolwent aplikacji prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach (egzamin radcowski zdany z wyróżnieniem), doktorant w Katedrze Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, autor publikacji z zakresu prawa geologicznego i górniczego oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych.

Poza działalnością prawniczą, Adam Malik zajmuje się działalnością społeczną, pełniąc m.in. od 2012 r. funkcję Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Dębieńsko w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny (w latach 2008 – 2012 r. pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Zarządu).

Jakub Pokoj

Radca Prawny

Radca prawny, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2015), w latach 2016-2018 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, uczestnik kilkudziesięciu konferencji naukowych. Odbył staż naukowy na Uniwersytecie Kalifornijskim. Pełnił funkcje w radach nadzorczych spółek kapitałowych.

Doświadczenie zdobywał w kancelariach radcowskich w Krakowie i w Katowicach, a także udzielając pomocy prawnej osobom ubogim i potrzebującym w ramach poradni prawnej. Włada językiem angielskim.

 

Lista publikacji.

Agnieszka Bałazy

Radca Prawny

Radca prawny, absolwentka aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym oraz prawie zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów z sektora medycznego.

Łukasz Sobusiak

Adwokat

Adwokat, absolwent aplikacji Adwokackiej prowadzanej przez Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie (2015). Absolwent Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (2010). Ukończył studia podyplomowe na kierunku Prawo Medyczne i Bioetyka prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2020). Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach adwokackich w Rzeszowie.

Specjalizuje się w prawie karnym, prawie medycznym oraz prawie cywilnym. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów sektora publicznego.

Monika Woźniak-Goraus

Radca Prawny

Radca prawny, absolwentka aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach (2015). Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2012). Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych (2019).

Specjalizuje się w prawie handlowym, prawie medycznym, prawie pracy oraz prawie zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów z sektora medycznego.

Ewa Stęchły-Pokoj

Radca Prawny

Radca prawny, absolwentka aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach (2018). Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2014).

Specjalizuje się w prawie handlowym, prawie własności intelektualnej, prawie podatkowym oraz prawie zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów sektora publicznego oraz rynku mediów.

Sylwia Gil-Gut

adwokat

Adwokat, absolwentka aplikacji adwokackiej w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach (2017). Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od 2018 roku wykonuje zawód adwokata. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości.

Specjalizuje się w prawie medycznym, w prawie karnym oraz w prawie rzeczowym. Od 2019 r. jest członkiem Sekcji Prawa Medycznego przy ORA w Katowicach. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów z sektora medycznego.

Katarzyna Małysa

Radca Prawny

Radca prawny, absolwentka aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu (2019). Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Posiada doświadczenie w szeroko rozumianym prawie cywilnym, rodzinnym a także w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych.

Anna Klimosz

Aplikantka Radcowska

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2020 r.) w trybie indywidualnych studiów międzyobszarowych. Praktykę zawodową zdobywała w kancelariach oraz podmiotach zajmujących się doradztwem podatkowym.

Posiada doświadczenie z zakresu m.in. prawa zamówień publicznych, procedury cywilnej, bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych oraz prawa podatkowego.

Możemy pomóc

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią jeżeli nie znalazłeś interesującej Cię usługi
lub chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie oferty Kancelarii Aventum

AVENTUM Kancelaria Prawna Radców Prawnych Malik, Pokoj sp.p.

ul. Energetyków 83

44-200 Rybnik

NIP: 6423215030

KRS: 0000886626

Aventum - Kancelaria Prawna Rybnik

Kancelaria Prawna Aventum sp. k.

ul. Energetyków 83, 44-200 Rybnik, Polska