Odszkodowanie po wypadku w pracy

Wywalczanie odszkodowań po wypadkach w zakładzie pracy
+48 792 861 101 - A. Malik+48 609 712 735 - J. Pokoj

Odszkodowanie z pracy

Świadczymy pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach przy pracy. Pomagamy uzyskać wysokie świadczenia od pracodawcy, z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz od ubezpieczyciela pracodawcy, ale przede wszystkim dokładamy starań, by osoba poszkodowana uzyskała wszelką należną jej pomoc.

Osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych przysługuje szereg świadczeń:

  • odszkodowanie – przysługuje za wyrządzone szkody majątkowe, takie jak np. zniszczone ubrania, telefon czy zarobki utracone w następstwie wypadku;
  • zadośćuczynienie – przysługuje za wyrządzone krzywdy niematerialne, takie jak np. ból i cierpienie, śmierć osoby bliskiej czy trwały uszczerbek na zdrowiu;
  • renta – jeżeli wskutek wypadku doszło do śmierci żywiciela rodziny lub doszło do pogorszenia widoków powodzenia na przyszłość (np. utraty zdolności zarobkowych) poszkodowany może starać się o odpowiednią rentę;
  • zwrot kosztów opieki sprawowanej przez osoby trzecie – w przypadku, gdy osoba poszkodowana wymaga sprawowania nad nią po wypadku opieki przez inne osoby w sprawach codziennych (pranie, sprzątanie, gotowanie itp.) można domagać się zwrotu kosztów, które musiałaby ponieść na wynajęcie osób do pomocy w tych bieżących czynnościach;
  • koszty rehabilitacji – przysługują osobie poszkodowanej, jeśli w wyniku wypadku doszło do pogorszenia jej stanu zdrowia, a rehabilitacja może polepszyć jej stan;
  • koszty świadczeń medycznych poza Narodowym Funduszem Zdrowia – jeśli uzyskanie pomocy medycznej w ramach NFZ nie było możliwe w rozsądnym terminie, można domagać się zwrotu kosztów poniesionych na pomoc medyczną poza NFZ;
  • koszty dojazdu do placówek medycznych – jeśli zachodziła konieczność poddawania się leczeniu, można domagać się zwrotu kosztów dojazdów do placówek medycznych;
  • jednorazowe odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – przysługuje w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, ustalanego przez lekarza orzecznika ZUS;
  • zwiększenie jednorazowego odszkodowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – jeżeli stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu uległ zwiększeniu o co najmniej 10%, dodatkowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ponad wysokość orzeczoną pierwotnie.

Kancelaria Prawna AVENTUM pomaga Klientom na etapie przedprocesowym (zgromadzenie niezbędnej dokumentacji, uzyskanie prywatnych opinii biegłych specjalistów, zgłoszenie roszczenia pracodawcy i ZUS) oraz na etapie sądowym (reprezentacja w sporach z pracodawcami i ZUS). Odszkodowania można dochodzić zarówno od pracodawcy, jak i od ubezpieczyciela. Można też pozwać i ubezpieczyciela, i pracodawcę.

 

 

Pozostałe usługi prawnicze i adwokackie

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią jeżeli nie znalazłeś interesującej Cię usługi
lub chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie oferty Kancelarii Aventum

AVENTUM Kancelaria Prawna Radców Prawnych Malik, Pokoj sp.p.

ul. Sądowa 4/6

40-078 Katowice

NIP: 6423215030

KRS: 0000886626

Aventum - Kancelaria Prawna Katowice

Kancelaria Prawna Aventum sp. k.

ul. Sądowa 4/6, 40-078 Katowice, Polska

Kontakt z Kancelarią

Formularz kontaktowy

Wymagane zgody

4 + 7 =

Adam Malik

Jakub Pokoj

Zapisz się na newsletter