Zamówienia publiczne

Prawo zamówień publicznych
+48 792 861 101 - A. Malik+48 609 712 735 - J. Pokoj

Zamówienia publiczne – radca prawny

Kancelaria Prawna AVENTUM oferuje pełne doradztwo prawne na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Świadczymy pomoc prawną na rzecz wykonawców i zamawiających m.in. w zakresie:

 

  1. przygotowywania postępowań o udzielenie zamówienia (przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji zamówieniowej, obsługa czynnych postępowań, przygotowywanie odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz wystąpień do zamawiających itp.);
  2. opisywania przedmiotu zamówienia, wyboru trybu postępowania, określania warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert;
  3. przygotowywania regulaminów, planów zamówień, wzorów pism;
  4. sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  5. przygotowywania projektów umów;
  6. prac komisji przetargowych;
  7. zastępstwa w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi;
  8. badania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zgodności ofert z wymogami zamawiającego;
  9. sporządzenia opinii prawnych oraz udzielania konsultacji na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  10. szkolenia personelu wykonawców i zamawiających w zakresie praktycznych etapów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Prawo zamówień publicznych – kontakt

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią jeżeli jesteś zainteresowany profesjonalną i rzetelna pomocą radcy prawnego w zakresie zagadnień prawa zamówień publicznych.

AVENTUM Kancelaria Prawna Radców Prawnych Malik, Pokoj sp.p.

ul. Sądowa 4/6

40-078 Katowice

NIP: 6423215030

KRS: 0000886626

Aventum - Kancelaria Prawna Katowice

Kancelaria Prawna Aventum sp. k.

ul. Sądowa 4/6, 40-078 Katowice, Polska

Kontakt z Kancelarią

Formularz kontaktowy

Wymagane zgody

1 + 12 =

Adam Malik

Jakub Pokoj

Zapisz się na newsletter