Wydziedziczenie

Pomoc radcy prawnego w sprawach związanych z wydziedziczeniem
+48 792 861 101 - A. Malik+48 609 712 735 - J. Pokoj

Wydziedziczenie i niegodność dziedziczenia

Wydziedziczenie to pozbawienie zstępnych (dzieci, wnuków itd.), małżonka lub rodziców spadkodawcy prawa do zachowku. Może ono być dokonane tylko w testamencie i tylko na podstawie przesłanek wymienionych w art. 1008 k.c.

Wydziedziczenie może nastąpić wówczas, gdy uprawniony do zachowku:

  • wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego; 
  • dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci; 
  • uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

 Podstawa do wydziedziczenia musi zostać opisana przez spadkodawcę w taki sposób, by za pomocą interpretacji możliwe było ustalenie, która z przyczyn opisanych w art. 1008 Kodeksu cywilnego miała miejsce w danym przypadku. Należy przy tym wskazać, że nie jest wystarczające przywołanie jednej lub kilku podstaw wydziedziczenia z art. 1008 Kodeksu cywilnego. Niezbędne jest opisowe wskazanie, na czym dana przesłanka wydziedziczenia w danym przypadku miała polegać.

Inną instytucją prawa spadkowego jest niegodność dziedziczenia, opisana w art. 928 Kodeksu cywilnego. Spadkobiercę wyłączonego od dziedziczenia z powodu uznania za niegodnego dziedziczenia, traktuje się w taki sposób, jak gdyby nie dożył otwarcia spadku.

Uznać za niegodnego dziedziczenia może tylko sąd i wyłącznie wówczas, gdy spadkobierca: 

  • dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciw spadkodawcy;
  • podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z powyższych czynności;
  • umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez kogoś podrobionego lub przerobionego.

Wydziedziczenie – pomoc prawna

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie pomocy radcy prawnego w sprawach związanych z wydziedziczeniem.

Sprawy spadkowe – pozostałe zagadnienia

AVENTUM Kancelaria Prawna Radców Prawnych Malik, Pokoj sp.p.

ul. Sądowa 4/6

40-078 Katowice

NIP: 6423215030

KRS: 0000886626

Aventum - Kancelaria Prawna Katowice

Kancelaria Prawna Aventum sp. k.

ul. Sądowa 4/6, 40-078 Katowice, Polska

Kontakt z Kancelarią

Formularz kontaktowy

Wymagane zgody

5 + 8 =

Adam Malik

Jakub Pokoj

Zapisz się na newsletter