Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej

Pomoc prawna w sprawach dotyczących uzyskania zamówienia publicznego
+48 792 861 101 - A. Malik+48 609 712 735 - J. Pokoj

Prawo zamówień publicznych

Kancelaria Prawna AVENTUM świadczy pomoc prawną w sprawach dotyczących uzyskania zamówienia publicznego, prowadzonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Świadczymy usługi zarówno dla wykonawców zainteresowanych uzyskaniem zamówienia publicznego, jak i dla zamawiających zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wnosimy odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej od sprzecznych z ustawą Prawo zamówień publicznych czynności zamawiającego podjętych przez w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również od niezgodnego z ustawą Prawo zamówień publicznych zaniechania przez zamawiającego dokonania czynności. Ponadto w imieniu naszych Klientów zgłaszamy się do udziału w sprawach toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą w charakterze przystępującego – po stronie zamawiającego lub odwołującego.

Ponadto Kancelaria Prawna AVENTUM świadczy pomoc prawną w zakresie:

  • przygotowania opinii w zakresie interpretacji zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), ogłoszeń itp.;
  • w imieniu Klientów prowadzimy korespondencję z zamawiającymi;
  • przygotowania informacji o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
  • przygotowania skargi do sądu okręgowego na orzeczenia KIO;
  • występowania przed organami nadzorczymi.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią jeżeli jesteś zainteresowany profesjonalną i rzetelna pomocą radcy prawnego w zakresie zagadnień prawa zamówień publicznych.

AVENTUM Kancelaria Prawna Radców Prawnych Malik, Pokoj sp.p.

ul. Sądowa 4/6

40-078 Katowice

NIP: 6423215030

KRS: 0000886626

Aventum - Kancelaria Prawna Katowice

Kancelaria Prawna Aventum sp. k.

ul. Sądowa 4/6, 40-078 Katowice, Polska

Kontakt z Kancelarią

Formularz kontaktowy

Wymagane zgody

10 + 9 =

Adam Malik

Jakub Pokoj

Zapisz się na newsletter