Odszkodowania Rybnik

Wywalczanie odszkodowań
+48 882 878 691

Odszkodowanie

Jako kancelaria prawna zajmujemy się wywalczaniem odszkodowań dla naszych klientów. Jeżeli uważasz, że firma ubezpieczeniowa zaniżyła kwotę zadośćuczynienia lub masz wątpliwości odnośnie procesu wypłaty odszkodowania zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Pomagamy w sprawach dotyczących odszkodowań po wypadkach, szkód osobowych, majątkowych i nie tylko.

 

Wypadek komunikacyjny - odszkodowanie po wypadku

Poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych przysługują świadczenia z różnych tytułów. Osoba, która poniosła szkody w wypadku jest uprawniona do:

 • rekompensaty kosztów naprawy pojazdu w pełnej wysokości;
 • zwrotu kosztów pojazdu zastępczego;
 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
 • utraconych korzyści (utraconych zarobków);
 • zwrotu kosztów prywatnej opieki medycznej;
 • zwrotu kosztów świadczeń medycznych (badań, lekarstw itp.);
 • renty z tytułu zwiększonych potrzeb lub niezdolności do pracy;
 • odszkodowania za koszty opieki sprawowanej przez osoby trzecie.

Jak wskazuje praktyka, wysokości świadczeń wypłacanych przez ubezpieczycieli są często zaniżane. Kancelaria pomaga poszkodowanym uzyskać świadczenia w pełnej wysokości.

Błąd medyczny

Błąd medyczny to niewłaściwe lub niestaranne zachowanie lekarza, pielęgniarki lub innego członka zespołu medycznego, którego następstwem jest uszczerbek na zdrowiu. Osoba poszkodowana wskutek błędu medycznego jest uprawniona do:

 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
 • utraconych korzyści (utraconych zarobków);
 • zwrotu kosztów prywatnej opieki medycznej;
 • zwrotu kosztów świadczeń medycznych (badań, lekarstw itp.);
 • renty z tytułu zwiększonych potrzeb lub niezdolności do pracy;
 • odszkodowania za koszty opieki sprawowanej przez osoby trzecie.

Jak wskazuje praktyka, wysokości świadczeń wypłacanych przez ubezpieczycieli są często zaniżane. Kancelaria pomaga poszkodowanym uzyskać świadczenia w pełnej wysokości.

Wypadek przy pracy

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Jeśli jednak dojdzie do wypadku przy pracy, odpowiedzialność ponosi pracodawca. W takim przypadku pracownik jest uprawniony do:

 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
 • utraconych korzyści (utraconych zarobków);
 • zwrotu kosztów prywatnej opieki medycznej;
 • zwrotu kosztów świadczeń medycznych (badań, lekarstw itp.);
 • renty z tytułu zwiększonych potrzeb lub niezdolności do pracy;
 • odszkodowania za koszty opieki sprawowanej przez osoby trzecie.
 • Jak wskazuje praktyka, wysokości świadczeń wypłacanych przez ubezpieczycieli są często zaniżane. Kancelaria pomaga poszkodowanym uzyskać świadczenia w pełnej wysokości.

Szkoda majątkowa

Szkoda majątkowa polega na naruszeniu dóbr lub interesów materialnych. Szkody majątkowe mogą powstać np. w następstwie pożaru, zalania, wypadku itp. Szkoda majątkowa obejmuje zarówno szkodę rzeczywistą (szkodę rzeczywiście poniesioną), jak i utracone korzyści (to, co można było osiągnąć, gdyby szkody nie wyrządzono). Jak wskazuje praktyka, wysokości świadczeń wypłacanych przez ubezpieczycieli są często zaniżane. Kancelaria pomaga poszkodowanym uzyskać świadczenia w pełnej wysokości.

Szkoda osobowa

Osoby objęte ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków lub ubezpieczeniem zdrowotnym, które doznały urazów, choroby itp. są uprawnione do odszkodownia. Podobnie w przypadku osób, które doznały szkody z winy osób trzecich, przez zaniechania władz itp. Jak wskazuje praktyka, wysokości świadczeń wypłacanych przez ubezpieczycieli są często zaniżane. Kancelaria pomaga poszkodowanym uzyskać świadczenia w pełnej wysokości.

Szkody rolne

Gospodarstwa rolne i uprawy narażone są na różnorakie ryzyka. W przypadku prowadzenia działalności w rolnictwie mogą wystąpić różnorakie szkody, np. szkody w budynkach należących do gospodarstwa rolnego, szkody w uprawach rolnych, szkody w inwentarzu czy szkody w maszynach. Kancelaria pomaga rolnikom uzyskać świadczenia odszkodowawcze w najwyższej możliwej wysokości. Jak wskazuje praktyka, wysokości świadczeń wypłacanych przez ubezpieczycieli są często zaniżane. Kancelaria pomaga poszkodowanym uzyskać świadczenia w pełnej wysokości.

Masz wątpliwości odnośnie odszkodowań i zadośćuczynień?

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie wywalczania odszkodowań w naszej Kancelarii.

Zadowoleni z naszych usług

Referencja #1

Referencja #1

Referencja #1

AVENTUM Kancelaria Prawna Radców Prawnych Malik, Pokoj sp.p.

ul. Sądowa 4/6

40-078 Katowice

NIP: 6423215030

KRS: 0000886626

Aventum - Kancelaria Prawna Katowice

Kancelaria Prawna Aventum sp. k.

ul. Sądowa 4/6, 40-078 Katowice, Polska

Kontakt z Kancelarią

Formularz kontaktowy

Wymagane zgody

8 + 15 =

Adam Malik

Jakub Pokoj

Zapisz się na newsletter