WIBOR/LIBOR – kredyty bankowe

Analiza prawna umów o kredyt
+48 792 861 101 - A. Malik+48 609 712 735 - J. Pokoj

Opiniowanie umów kredytowych – LIBOR / WIBOR

Do wyznaczania przez banki wysokości rat kredytu konsumenckiego lub hipotecznego służą po uwzględnieniu marży wskaźniki referencyjne. Zmiana wartości wskaźnika referencyjnego wpływa na wysokość rat kredytowych. Na polskim rynku stosowane są takie wskaźniki jak np. WIBOR, LIBOR, czy EURIBOR. Jednak Komisja Europejska wyznaczyła zamiennik dla wskaźników referencyjnych LIBOR CHF i tak od 1 stycznia 2022 roku LIBOR CHF, który można znaleźć w umowach odnoszących się do waluty franka szwajcarskiego zastąpiony zostanie przez wskaźnik SARON. Warto wiedzieć, że zmiana ta nastąpi automatycznie i nie będzie wymagać dodatkowych postanowień umownych. Ewentualna różnica wartości, którą strony mogą zaobserwować 1 stycznia 2022 roku, będzie spowodowana wahaniami stóp procentowych.  Samo zniknięcie wskaźnika jest niezależne od banków, warto jednak zastanowić się nad podpisaniem jakichkolwiek dodatkowych aneksów wysyłanych przez banki we wszelkiej kwestii dotyczącej zaciągniętych kredytów. Aby zapobiec namnażaniu kłopotów w tej kwestii oferujemy kontakt z naszą kancelarią specjalizującą się w poradach finansowo-prawnych.

Kryzysu finansowego w 2008 roku nie mogły przewidzieć same banki, a tym samym konsumenci. Wzrost kurs franka szwajcarskiego doprowadziła do wieloletniego zmartwienia tysięcy Polaków. Wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń w związku z ofrankowaniem i umarzeniem umów, zapewnia naszym klientom fachową obsługę prawną dostosowaną do indywidualnych przypadków. Nasza kancelaria pomoże ci rozwiązać Twój problem związany z kredytami powiązanym z walutą obcą. Pokażemy Ci, że w starciu z bankiem, który stosował w umowach niedozwolone postanowienia umowne, naruszył art. 69 prawa bankowego, zasadę nominalizmu czy zasady współżycia społecznego, nie jest się bez szans.

Pomoc prawna dla frankowiczów

Nasze działania skupiają się w szczególności na:

Przeanalizowaniu zawartej umowy z bankiem, a także sytuacji kredytobiorcy, który zawarł kredyt konsumencki, hipoteczny, w walucie obcej, waloryzowany indeksowany, denominowany. Wyliczamy wysokość kwoty podlegającej dochodzeniu, w tym kierujemy roszczenia z tytułu nadpłaconych rat i opłat w związku z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego. Sporządzamy przedsądowy nakaz zapłaty, a także pozew i inne pisma procesowe związane z reprezentacja przed sądami w każdej instancji. Zmierzamy w zależności od sytuacji kredytobiorcy do unieważnienia umowy kredytowej lub do tzw. odfrankowienia umów indeksowanych i umów kredytów denominowanych w walucie obcej. Pomagamy także przy zawieraniu ugód z bankami.
Jeżeli jesteś zainteresowany, wyślij nam swoją umowę i pozwól nam zająć się rozwiązaniem Twoich problemów.

Due diligence

Szczególnym rodzajem audytu prawnego jest tzw. due diligence. Choć te pojęcia stosuje się czasami zamiennie, due diligence odnosi się do badania kondycji przedsiębiorstwa, zazwyczaj potencjalnego partnera biznesowego w toku przejęcia, połączenia lub przekształcenia spółki. Nie jest więc zlecane „do wewnątrz”, jak klasyczny audyt prawny, a „na zewnątrz”, w celu zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji.

W ramach świadczonej pomocy oferujemy m.in.:
• szczegółową analizę i weryfikację dokumentacji,
• ocenę roszczeń wytoczonych zarówno przeciw spółce, jak i przez spółkę podmiotom zewnętrznym,
• ustalanie stanu prawnego majątku spółki,
• ocenę zawieranych umów,
• oraz wszelkie inne czynności dopasowane do potrzeb i warunków Państwa przedsiębiorstwa.

Pozostałe usługi prawnicze i adwokackie

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią jeżeli nie znalazłeś interesującej Cię usługi
lub chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie oferty Kancelarii Aventum

AVENTUM Kancelaria Prawna Radców Prawnych Malik, Pokoj sp.p.

ul. Sądowa 4/6

40-078 Katowice

NIP: 6423215030

KRS: 0000886626

Aventum - Kancelaria Prawna Katowice

Kancelaria Prawna Aventum sp. k.

ul. Sądowa 4/6, 40-078 Katowice, Polska

Kontakt z Kancelarią

Formularz kontaktowy

Wymagane zgody

1 + 13 =

Adam Malik

Jakub Pokoj

Zapisz się na newsletter