Istota odpowiedzialności odszkodowawczej

Istota odpowiedzialności odszkodowawczej

Istota odpowiedzialności odszkodowawczej Odpowiedzialność odszkodowawcza jest jednym z najistotniejszych oraz najdonioślejszych społecznych zagadnień, które zostały uregulowane prawnie. Zagadnienia powiązane z uszczerbkiem o charakterze majątkowym jak i niemajątkowym...
ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA BŁĄD LEKARSKI

ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA BŁĄD LEKARSKI

Zdrowie to niewątpliwie jedno z najważniejszych – jeśli nie najważniejsze – dobro w życiu człowieka. W przypadku, gdy zdrowie zawodzi, trzeba powierzyć je specjalistom. Naturalne jest, że osoby chore i ich bliscy ufają lekarzom, jako osobom mającym niezbędne...