W związku z trwającym konfliktem zbrojnym poniżej przekazujemy podstawowe informacje dotyczące podstaw, na mocy których uchodźcy z Ukrainy mogą przekroczyć granicę z Rzecząpospolitą Polską oraz dodatkowe przydatne informacje

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2018/1806 z dnia 14 listopada 2018 r. wymieniającym państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, obywatele Ukrainy na podstawie paszportu biometrycznego mogą przekraczać zewnętrzne granice Unii Europejskiej, gdy ich całkowity pobyt nie przekracza 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

Rzeczpospolita Polska umożliwia przekroczenie granicy również na podstawie innych dokumentów: zwykłych paszportów, dowodów osobistych, aktów urodzenia, a także bez dokumentów. Cudzoziemcy są wpuszczania na terytorium Polski na podstawie zezwolenia z art. 32 ust. 2 Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, na okres 15 dni. Podkreślenia wymaga fakt, że uchodźcy nie otrzymują wtedy żadnego potwierdzenia, że przekroczyli granicę, ale informacja o tym odnotowywana w odpowiednich rejestrach straży granicznej.

Specustawa wydłużająca legalny pobyt uchodźców.

Obecnie oczekujemy na specustawę, która wydłuży legalny pobyt uchodźców na terytorium Polski.

Co mogą zrobić cudzoziemcy, żeby zalegalizować swój pobyt?

Wiele osób planuje się starać o uzyskanie statusu uchodźcy zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednak w wielu przypadkach nie będzie to korzystne rozwiązanie. W szczególności nie jest to dobre rozwiązanie dla osób, które chcą jak najszybciej podjąć legalnie pracę w Polsce oraz dla wszystkich, którzy po zakończeniu konfliktu zbrojnego planują jak najszybciej wrócić do Ukrainy.

Dla uchodźców, którzy chcą podjąć pracę rozwiązaniem może być oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, podlegającym wpisaniu do ewidencji oświadczeń określone w art. 88z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Okres wykonywania pracy na tej podstawie nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

Aktualnie zalecamy niepodejmowania pochopnie decyzji, oczekujemy na specustawę, która ma możliwe uprościć procedury zatrudniania oraz wydłużyć nawet do 18 miesięcy okres legalnego pobytu obywateli Ukrainy, którzy opuścili ojczyznę w związku z konfliktem zbrojnym.

Narodowy Fundusz zdrowia deklaruje, że świadczenia zdrowotne udzielane obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją militarną Rosji, będą przez niego rozliczane, na ogólnych zasadach. Ważne, żeby obywatel Ukrainy korzystający z takich świadczeń miał przy sobie dokument, który będzie potwierdzał datę jego wjazdu na terytorium Polski. Trwa przygotowywanie przepisów, które mają to usankcjonować. Dodatkowo ww. obywatele Ukrainy mają możliwość przyjęcia szczepienia przeciwko COVID-19.

Zespół Kancelarii Prawnej Aventum świadczy nieodpłatnie pomoc prawną na rzecz uchodźców starających się o pobyt na terenie Rzeczypospolitej.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią telefonicznie: 882 878 691 lub mailowo: biuro@aventum-kancelaria.pl

Przydatne linki:
https://pomagamukrainie.gov.pl – strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zawierająca informacje nt. pomocy dla uchodźców
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/ulotka-dla-uchodzcow-z-ukrainy,49820 – strona Kancelarii Prezydenta RP zawierająca ulotkę z podstawowymi informacjami dla uchodźców

Pozostajemy do Państwa dyspozycji!
tel. 792 861 101 – Adam Malik, radca prawny
tel. 609 712 735 – Jakub Pokoj, radca prawny

AVENTUM Kancelaria Prawna Radców Prawnych Malik, Pokoj sp.p.

ul. Sądowa 4/6

40-078 Katowice

NIP: 6423215030

KRS: 0000886626

Aventum - Kancelaria Prawna Katowice

Kancelaria Prawna Aventum sp. k.

ul. Sądowa 4/6, 40-078 Katowice, Polska

Kontakt z Kancelarią

Formularz kontaktowy

Wymagane zgody

13 + 11 =

Adam Malik

Jakub Pokoj

Zapisz się na newsletter