OSZUSTWA INTERNETOWE

OSZUSTWA INTERNETOWE

Kradzież pieniędzy z rachunku bankowego Kradzież internetowa Coraz częściej dochodzi do kradzieży pieniędzy z rachunków bankowych. Zorganizowane grupy przestępcze, wyspecjalizowane w okradaniu użytkowników Internetu, potrafią ogołocić rachunek bankowy w ciągu kilku...
BRAK WYPŁATY WYNAGRODZENIA PRZEZ PRACODAWCĘ

BRAK WYPŁATY WYNAGRODZENIA PRZEZ PRACODAWCĘ

BRAK WYPŁATY WYNAGRODZENIA PRZEZ PRACODAWCĘ Brak wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę, jakie kroki należy podjąć w takiej sytuacji? Terminowa i prawidłowa wypłata wynagrodzenia dla pracownika jest jednym z obowiązków pracodawcy wprost wskazanych w obowiązujących...
ROZWÓD A KREDYT FRANKOWY

ROZWÓD A KREDYT FRANKOWY

Kredyt na nieruchomość a rozwód Kredyty frankowe po rozwodzie, to w dzisiejszych czasach bardzo częsty problem małżeństw, które podjęły decyzję o tym, żeby się rozstać. Młode małżeństwa, które chciały spełnić swoje marzenia o własnej nieruchomości, wybudowaniu domu...
Istota odpowiedzialności odszkodowawczej

Istota odpowiedzialności odszkodowawczej

Istota odpowiedzialności odszkodowawczej Odpowiedzialność odszkodowawcza jest jednym z najistotniejszych oraz najdonioślejszych społecznych zagadnień, które zostały uregulowane prawnie. Zagadnienia powiązane z uszczerbkiem o charakterze majątkowym jak i niemajątkowym...
Podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego

Majątek małżonków Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa małżeńska), która obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje...
Obowiązek alimentacyjny

Obowiązek alimentacyjny

Obowiązek alimentacyjny Co to jest obowiązek alimentacyjny? Obowiązek alimentacyjny to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny), który obciąża krewnych w linii prostej (t.j....