Działalność gospodarcza w Polsce

Od początku wojny na pełną skalę na terytorium Ukrainy duża część jej obywateli została zmuszona do opuszczenia swoich domów i miejsc pracy. Pewna liczba obywateli opuściła terytorium Ukrainy, głównie do Polski, w wyniku czego przed wieloma osobami pojawiło się pytanie: jak zorganizować się na terytorium innego państwa, w innych, nieznanych warunkach? Jak postępować i skąd uzyskać informacje o rejestracji i procedurze prowadzenia własnej działalności gospodarczej w obcym państwie? Część obywateli Ukrainy przebywających czasowo w Polsce w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie i prowadzących działalność gospodarczą w kraju, chce kontynuować działalność gospodarczą za granicą – w Polsce.

Działalność gospodarcza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej może odbywać się w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub w formie spółki prawa handlowego.

Przeniesienie biznesu do Polski

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatelom Ukrainy przyznaje się prawo do rejestracji działalności gospodarczej, zarówno w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i w formie spółek prawa handlowego.

Jedynym wymogiem jest legalizacja pobytu poprzez uzyskanie numeru PESEL ze znakiem „UKR”. Rejestracja własnej działalności na terenie RP jest stosunkowo prosta, nieodpłatna i dostępna.

Pierwszym krokiem do realizacji zamiarów jest państwowa rejestracja działalności. W tym celu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonuje specjalna ewidencja – CEIDG, czyli Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej, będąca elektronicznym rejestrem przedsiębiorców prywatnych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce.

Zarządzać swoim profilem można online, na koncie przedsiębiorcy na portalu Biznes.gov.pl – tutaj można założyć firmę, zmienić dane w ewidencji, a także zawiesić, wznowić lub zamknąć działalność. Jednocześnie należy zauważyć, że uzyskanie profilu zaufanego jest obowiązkowe.

W celu zarejestrowania działalności konieczne jest ustalenie jej przedmiotu za pomocą kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności).

Cudzoziemiec prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest traktowany jako mikroprzedsiębiorca – właściciel małej firmy, który stworzył własne miejsce pracy. Następnie, w razie gospodarczego sukcesu, może stworzyć miejsca pracy innym zatrudniając pracowników.

Możliwości systemów obejmują możliwość rejestracji i zakończenia (likwidacji) działalności gospodarczej a także możliwość zaprzestania działalności bez płacenia jakichkolwiek podatków i obowiązkowych opłat, a w razie potrzeby istnieje możliwość wznowienia i kontynuowania działalności gospodarczej.

Dla wygody obsługi podatkowej portal e-platnik pełni funkcję elektronicznego biura podatkowego.

Założenie firmy w Polsce

Jedną z form zachęty do otwarcia własnego biznesu w Polsce są instrumenty stymulacji bezrobotnych. Celem skorzystania z nich należy być zarejestrowanym jako bezrobotny. Osoby bezrobotne mogą uzyskać dofinansowanie kosztów rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej – np. na zakup potrzebnego sprzętu. Finansowane są również szkolenia, których celem jest nabycie nowych umiejętności prowadzenia biznesu.

Kancelaria Prawna AVENTUM pomoże zarejestrować lub przenieść działalność gospodarczą do Polski. Zapewniamy profesjonalne wsparcie prawne i podatkowe na wszystkich etapach prowadzenia biznesu.

W ramach świadczonych usług proponujemy pomoc prawną m.in. w zakresie:

  1. doradztwa i reprezentacji przy zakładaniu działalności gospodarczej (firmy, biznesu) przez cudzoziemców na terenie Polski;
  2. doradztwa i reprezentacji przy przenoszeniu działalności gospodarczej (firmy, biznesu) z Ukrainy do Polski;
  3. obsługi prawnej przedsiębiorców na terytorium Polski i Ukrainy.

AVENTUM Kancelaria Prawna Radców Prawnych Malik, Pokoj sp.p.

ul. Sądowa 4/6

40-078 Katowice

NIP: 6423215030

KRS: 0000886626

Aventum - Kancelaria Prawna Katowice

Kancelaria Prawna Aventum sp. k.

ul. Sądowa 4/6, 40-078 Katowice, Polska

Kontakt z Kancelarią

Formularz kontaktowy

Wymagane zgody

8 + 8 =

Adam Malik

Jakub Pokoj

Zapisz się na newsletter