Inwestycje budowlane co do zasady cechują się wysokim stopniem skomplikowania nie tylko na poziomie technicznym, ale także organizacyjnym, prawnym i podatkowym. Ryzyko podejmowane przez inwestora rozciąga się na każdy z etapów procesu budowlanego, od dopełnienia licznych formalności i otrzymania potrzebnych zezwoleń, poprzez wybór wykonawców i przeprowadzenie robót budowlanych na rozliczeniu inwestycji skończywszy.

Audyt procesu budowlanego – spojrzenie „świeżym okiem”

Ocena prawidłowości całości procesu budowlanego może być, paradoksalnie, trudna zwłaszcza dla osób zaangażowanych w jego bieżący przebieg. Wyłania się więc potrzeba nie tylko obiektywnego i zewnętrznego spojrzenia na całość inwestycji, ale także podejścia interdyscyplinarnego i jednocześnie wysoce wyspecjalizowanego. Dlatego też tak istotne jest powierzenie audytu w ręce podmiotów profesjonalnych i posiadających w tym zakresie doświadczenie.

Inwestycja, która się zwraca

Odpowiednio wykonany i stosunkowo szybko zlecony audyt może okazać się kluczowy dla zabezpieczenia poprawności wykonania inwestycji. Należy pamiętać, że w odniesieniu do niektórych etapów procesu budowlanego – w tym wykonania dokumentacji projektowej – okres przedawnienia jest stosunkowo krótki, a skutki zaniedbań mogą rzutować negatywnie na całość inwestycji i doprowadzić do niebagatelnych strat finansowych. Jednocześnie nieuzasadnione dochodzenie roszczeń – czy to poprzez wadliwe wskazanie przedmiotu sporu, czy też skierowanie powództwa przeciwko nieodpowiednim podmiotom – może wiązać się z poniesieniem wysokich kosztów i zaprzepaszczeniem szans na skuteczne uzyskanie odszkodowania.

Twoje interesy bezpieczne w rękach specjalistów

Kancelaria Prawna AVENTUM oferuje usługi w zakresie audytu procesu budowlanego. W ramach wykonywanych usług dokonujemy kompleksowej analizy całości dokumentacji, oceniamy poprawność dokonywanych czynności z uwzględnieniem zakresu obowiązków poszczególnych uczestników procesu budowlanego oraz rozważamy możliwość wystosowania roszczeń w razie wykrycia nieprawidłowości.

Analiza dokonywana przez Kancelarię Prawną AVENTUM obejmuje nie tylko regulacje prawa polskiego, ale także wzorce międzynarodowe. Szczególne znaczenie mają tutaj procedury FIDIC, czyli powszechnie uznane międzynarodowe standardy – wzorce kontraktowe umów o prace projektowe lub roboty budowlane – opracowywane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils), które znajdują zastosowanie w odniesieniu do niektórych inwestycji.

 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji!

tel. 792 861 101 – Adam Malik, radca prawny
tel. 609 712 735 – Jakub Pokoj, radca prawny

AVENTUM Kancelaria Prawna

Adam Malik i Wspólnik sp.k.

ul. Stefana Batorego 64A

44-270 Rybnik

NIP: 6423215030

KRS: 0000762549