Питання громадянства України регулюються: Конституцією України, Законом України «Про громадянство України», Порядком провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень.

Закордонні дипломатичні установи України здійснюють повноваження з питань громадянства щодо осіб, які згідно з чинним законодавством України є такими, що постійно проживають за кордоном (за винятком оформлення набуття громадянства України за народженням, яке здійснюється також і щодо осіб, які тимчасово перебувають за кордоном).

Під час подання заяви та інших документів з питань громадянства до закордонної дипломатичної установи України пред’являється документ, що посвідчує особу заявника, а також документ про його постійне проживання за кордоном.

 

Що потрібно знати про вихід з громадянства України?

Без враховання терміну, необхідного для надсилання матеріалів дипломатичною або командирською поштою, загальний строк розгляду клопотання про вихід з громадянства України не повинен перевищувати 1 рік.

Датою припинення громадянства України є дата видання відповідного Указу Президента України. Після отримання повідомлення про припинення громадянства України закордонна дипломатична установа протягом 7 днів повідомляє заявника про прийняте рішення Президента України, вилучає проїзні документи громадянина України та видає довідку про припинення громадянства України.

Виконання рішень Президента України з питань громадянства не повинен перевищувати 1 місяця. У разі неотримання особою, громадянство якої було припинено, відповідної довідки та неповернення до установи проїзних документів громадянина України протягом визначеного терміну, закордонна дипломатична установа вживає заходів щодо визнання паспортного документа недійсним.

Розглянемо різні життєві обставини, за яких громадяни України, що перебувають за кордоном і прагнуть змінити громадянство, а також покрокові інструкції для їх вирішення.

 

Ситуація 1. Громадянин України, який постійно проживає за кордоном.

Громадянин України, який відповідно до чинного законодавства України є таким, що постійно проживає за кордоном, для виходу з громадянства України подає такі документи (у 4-х примірниках):

1. заяву про вихід з громадянства України – форма №20 заяви;

2. чотири фотокартки (розміром 35х45мм);

3. копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про виїзд на постійне проживання за кордон або копію паспорта громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про виписку з території України. У разі якщо у заявника відсутній один із документів, що зазначені у цьому підпункті, або інший з документів, перелічених у статті 5 Закону, на підтвердження факту перебування у громадянстві України та факту постійного проживання за кордоном подаються відповідні довідки, видані органом внутрішніх справ України або дипломатичним представництвом чи консульською установою України;

4. один із таких документів:

– документ, який свідчить, що заявник набув громадянства іншої держави (держав);

– документ, виданий уповноваженим органом іншої держави про те, що громадянин України набуде громадянства іншої держави, якщо вийде з громадянства України.

 

Ситуація 2. Вихід із громадянства дитини, яка виїхала разом із батьками на постійне проживання за кордон та разом із батьками виходить із громадянства України.

Для виходу з громадянства України дитини, яка виїхала разом із батьками на постійне проживання за кордон та разом із батьками виходить із громадянства України, один із її батьків порушує у заяві про свій вихід із громадянства України клопотання про вихід дитини з громадянства України, і подає разом із своїми документами (у 4-х примірниках):

1. копію свідоцтва про народження дитини;

2. копію документа, який підтверджує перебування дитини у громадянстві України;

3. один із таких документів:

– документ, який свідчить, що дитина набула громадянства іншої держави (держав);

– документ, виданий уповноваженим органом іншої держави про те, що дитина набуде громадянства іншої держави, якщо вийде з громадянства України. Такий документ не вимагається, якщо законодавство держави, громадянство якої набуває дитина, передбачає набуття громадянства цієї держави дитиною внаслідок набуття громадянства її батьками чи одним із них;

4. заяву дитини віком від 14 до 18 років про згоду на вихід із громадянства України – форма №21 заяви;

5. документ, що підтверджує виїзд дитини на постійне проживання за кордон.

 

Ситуація 3. Вихід із громадянства України дитини, яка виїхала за кордон разом з одним із батьків на постійне проживання та разом з одним із батьків виходить із громадянства України.

Для виходу з громадянства України дитини, яка виїхала разом з одним із батьків на постійне проживання за кордон та разом з ним виходить із громадянства України, а другий із батьків якої залишається громадянином України або є іноземцем чи особою без громадянства, той із батьків дитини, який виходить із громадянства України, порушує в заяві про свій вихід із громадянства України клопотання про вихід дитини з громадянства України та подає разом із своїми документами такі документи (у 4-х примірниках):

1. копію свідоцтва про народження дитини;

2. копію документа, який підтверджує перебування дитини у громадянстві України;

3. один із таких документів:

– документ, який свідчить, що дитина набула громадянства іншої держави (держав);

– документ, виданий уповноваженим органом іншої держави про те, що дитина набуде громадянства іншої держави, якщо вийде з громадянства України. Такий документ не вимагається, якщо законодавство держави, громадянство якої набуває дитина, передбачає набуття громадянства цієї держави дитиною внаслідок набуття громадянства її батьками чи одним із них;

4. заяву дитини віком від 14 до 18 років про згоду на вихід із громадянства України – форма №21 заяви;

5. документ, що підтверджує виїзд дитини на постійне проживання за кордон.

 

Ситуація 4. Вихід з громадянства України дитини, яка виїхала на постійне проживання за кордон і батьки якої вийшли з громадянства України.

Для виходу з громадянства України дитини, яка виїхала на постійне проживання за кордон і батьки якої вийшли з громадянства України, один із батьків дитини подає такі документи (у 4-х примірниках):

1. заяву про вихід дитини з громадянства України – форма №22 заяви;

2. чотири фотокартки (розміром 35х45 мм) дитини, якщо їй виповнилося 7 років;

3. копію свідоцтва про народження дитини;

4. копію документа, що підтверджує перебування дитини у громадянстві України;

5. один із таких документів:

– документ, який свідчить, що дитина набула громадянства іншої держави (держав);

– документ, виданий уповноваженим органом іншої держави, про те, що дитина набуде громадянства іншої держави, якщо вийде з громадянства України;

6. заяву дитини віком від 14 до 18 років про згоду на вихід із громадянства України – форма №21 заяви;

7. документ, що підтверджує виїзд дитини на постійне проживання за кордон;

8. документи, які підтверджують, що батьки дитини вийшли з громадянства України.

 

Ситуація 5. Вихід з громадянства дитини, яка виїхала на постійне місце проживання за кордон з одним із батьків, який вийшов із громадянства України, а інший є громадянином України, іноземцем або особою без громадянства.

Для виходу з громадянства України дитини, яка виїхала на постійне проживання за кордон з одним із батьків, який вийшов із громадянства України, а другий із батьків якої є громадянином України, іноземцем чи особою без громадянства, той із батьків дитини, який вийшов із громадянства України, подає документи ( у 4-х примірниках):

1. заяву про вихід дитини з громадянства України – форма №22 заяви;

2. чотири фотокартки (розміром 35х45 мм) дитини, якщо їй виповнилося 7 років;

3. копію свідоцтва про народження дитини;

4. копію документа, що підтверджує перебування дитини у громадянстві України;

5. один із таких документів:

документ, який свідчить, що дитина набула громадянства іншої держави (держав);

документ, виданий уповноваженим органом іншої держави, про те, що дитина набуде громадянства іншої держави, якщо вийде з громадянства України;

6. заяву дитини віком від 14 до 18 років про згоду на вихід із громадянства України – форма №21 заяви;

7. документ, що підтверджує виїзд дитини на постійне проживання за кордон;

8. документ, який підтверджує, що один із батьків дитини вийшов із громадянства України.

 

Ситуація 6. Вихід з громадянства України дитини, яка остійно проживає за кордоном.

Для виходу з громадянства України дитини, яка відповідно до чинного законодавства України вважається такою, що постійно проживає за кордоном, один із батьків дитини подає документи (у 4-х примірниках):

1. заяву про вихід дитини з громадянства України – форма №22 заяви;

2. чотири фотокартки (розміром 35х45 мм) дитини, якщо їй виповнилося 7 років;

3. копію свідоцтва про народження дитини;

4. копію документа, що підтверджує перебування дитини у громадянстві України;

5. один із таких документів:

– документ, який свідчить, що дитина набула громадянства іншої держави (держав);

– документ, виданий уповноваженим органом іншої держави, про те, що дитина набуде громадянства іншої держави, якщо вийде з громадянства України;

6. заяву дитини віком від 14 до 18 років про згоду на вихід із громадянства України – форма №21 заяви;

7. документ, який підтверджує, що дитина відповідно до чинного законодавства України вважається такою, що постійно проживає за кордоном.

 

Ситуація 7. Вихід з громадянства України дитини, яка набула громадянство України за народженням, якщо на момент її народження батьки або хоча б один із них були іноземцями чи особами без громадянства.

Для виходу з громадянства України дитини, яка набула громадянство України за народженням, якщо на момент її народження батьки або хоча б один із них були іноземцями чи особами без громадянства, один із батьків дитини подає документи (у 4-х примірниках):

1. заяву про вихід дитини з громадянства України – форма №22 заяви;

2. чотири фотокартки (розміром 35х45 мм) дитини, якщо їй виповнилося 7 років;

3. копію свідоцтва про народження дитини;

4. копію документа, що підтверджує перебування дитини у громадянстві України;

5. один із таких документів:

– документ, який свідчить, що дитина набула громадянства іншої держави (держав);

– документ, виданий уповноваженим органом іншої держави, про те, що дитина набуде громадянства іншої держави, якщо вийде з громадянства України;

6. заяву дитини віком від 14 до 18 років про згоду на вихід із громадянства України – форма №21 заяви;

7. документ, який підтверджує, що на момент народження дитини батьки або хоча б один із них були іноземцями або особами без громадянства.

 

Ситуація 8. Вихід з громадянства України дитини, яка усиновлена подружжям, один з якого є іноземцем.

Для виходу з громадянства України дитини, яка усиновлена подружжям, один з якого є громадянином України, а другий – іноземцем, той з усиновителів дитини, який є іноземцем, подає документи ( у 4-х примірниках):

1. заяву про вихід дитини з громадянства України – форма №22 заяви;

2. чотири фотокартки (розміром 35х45 мм) дитини, якщо їй виповнилося 7 років;

3. копію свідоцтва про народження дитини;

4. копію документа, що підтверджує перебування дитини у громадянстві України;

5. один із таких документів:

– документ, який свідчить, що дитина набула громадянства іншої держави (держав);

– документ, виданий уповноваженим органом іншої держави, про те, що дитина набуде громадянства іншої держави, якщо вийде з громадянства України;

6. заяву дитини віком від 14 до 18 років про згоду на вихід із громадянства України – форма №21 заяви;

7. документ, що підтверджує перебування одного з усиновителів дитини у громадянстві іншої держави (держав);

8. копію паспорта громадянина України або іншого передбаченого статтею 5 Закону документа, що підтверджує перебування другого з усиновителів дитини у громадянстві України;

9. копію рішення суду або дипломатичного представництва чи консульської установи України про усиновлення дитини або рішення органу держави, на території якої проживає дитина, про усиновлення дитини, яке визнається дійсним в Україні;

10. документ, що засвідчує шлюбні відносини між усиновителями дитини на момент її усиновлення.

 

Ситуація 9. Вихід з громадянства України дитини, яку усиновлено іноземцями або особами без громадянства.

Для оформлення виходу з громадянства України дитини, яку усиновлено іноземцями або особами без громадянства, один з усиновителів подає документи (у 4-х примірниках):

1. заяву про вихід дитини з громадянства України – форма №22 заяви;

2. чотири фотокартки (розміром 35х45 мм) дитини, якщо їй виповнилося 7 років;

3. копію свідоцтва про народження дитини;

4. копію документа, що підтверджує перебування дитини у громадянстві України;

5. один із таких документів:

– документ, який свідчить, що дитина набула громадянства іншої держави (держав);

– документ, виданий уповноваженим органом іншої держави, про те, що дитина набуде громадянства іншої держави, якщо вийде з громадянства України;

6. заяву дитини віком від 14 до 18 років про згоду на вихід із громадянства України – форма №21 заяви;

7. копії документів, які підтверджують, що усиновителі дитини є іноземцями або особами без громадянства;

8. копію рішення суду або дипломатичного представництва чи консульської установи України про усиновлення дитини або рішення органу держави, на території якої проживає дитина, про усиновлення дитини, яке визнається дійсним в Україні.

 

Поновлення у громадянстві України

Щоб поновити документи про громадянство особа подає у 4-х примірниках:

– заяву про поновлення у громадянстві України ( .pdf , 347.15 Кб );

– 4 фотокартки 35х45мм;

– довідку про припинення громадянства України або інший документ, що підтверджує припинення громадянства України;

– декларацію про відсутність іноземного громадянства ( .pdf , 264.32 Кб ).

Для оформлення поновлення у громадянстві України дитини разом з одним із батьків, який припинив громадянство України і є особою без громадянства, один із батьків порушує клопотання про це у своїй заяві і подає разом із своїми документами такі документи:

– декларацію про відсутність іноземного громадянства ( .pdf , 239.44 Кб ) – для дітей, які є особами без громадянства;

– зобов’язання припинити іноземне громадянство – для дітей, які є іноземцями. Щодо дітей, які є громадянами (підданими) кількох держав, подається зобов’язання припинити громадянство всіх цих держав. Подання зобов’язання припинити іноземне громадянство не вимагається від дітей, які є громадянами (підданими) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є діти, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України;

– копію свідоцтва про народження дитини;

– заяву про згоду дитини віком від 14 до 18 років на набуття громадянства України;

– довідку про припинення громадянства України дитини або інший документ, який підтверджує припинення громадянства України дитини.

Закордонна дипломатична установа, до якої подано документи щодо оформлення набуття громадянства України, перевіряє відповідність їх оформлення вимогам законодавства України та підтвердження ними наявності фактів, з якими Закон пов’язує належність особи до громадянства України.

Матеріали про поновлення у громадянстві України проходять процедуру узгодження в Службі безпеки України та органах внутрішніх справ України.

Про одержані з МВС, СБУ та відповідного військового комісаріату відповіді на запити, Департамент консульської служби МЗС України інформує відповідне дипломатичне представництво або консульську установу України за кордоном. Після отримання дипломатичним представництвом або консульською установою України за кордоном інформації, щодо розгляду справи, керівник дипломатичного представництва або консульської установи України за кордоном приймає відповідне рішення. Рішення про задоволення клопотання приймається за умови відсутності заперечень з боку МВС, СБУ.

 

Рішення про оформлення набуття особою громадянства України або про відмову у задоволенні клопотання приймається не пізніш ніж у шестимісячний строк з дня надходження документів.

УВАГА! Зазначені строки не враховують термін, необхідний для надсилання матеріалів дипломатичною або командирською поштою.

Рішення про відмову повідомляється заявникові у письмовій формі не пізніш ніж у тижневий строк з дня його прийняття.

У разі прийняття позитивного рішення, особа реєструється громадянином України та документується довідкою про реєстрацію особи громадянином України, яка подається нею для одержання документів, що підтверджують громадянство України.

ЮФ «AVENTUM» допоможе ефективно надавати правову допомогу громадянам України, які проживають у Польщі, напр. з точки зору:

юридичної порада;

представництва в судових процесах;

представництва в адміністративному судочинстві.

 

Будь ласка, зв’яжіться з нами:

д-р Якуб Покой, юрисконсульт: j.pokoj@aventum-kancelaria.pl, +48 609 712 735, мови: польська, англійська.

д-р Ірина Василик, український адвокат: i.vasylyk@aventum-kancelaria.pl, +48 882 646 992, мови: українська, польська.

 

 

 

 

AVENTUM Kancelaria Prawna Radców Prawnych Malik, Pokoj sp.p.

ul. Sądowa 4/6

40-078 Katowice

NIP: 6423215030

KRS: 0000886626

Aventum - Kancelaria Prawna Katowice

Kancelaria Prawna Aventum sp. k.

ul. Sądowa 4/6, 40-078 Katowice, Polska

Kontakt z Kancelarią

Formularz kontaktowy

Wymagane zgody

3 + 9 =

Adam Malik

Jakub Pokoj

Zapisz się na newsletter