Obecna pandemia jest wyzwaniem nie tylko dla władz państwowych czy służb medycznych, ale również dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Wprowadzony na terytorium Polski stan epidemii w istotny sposób ingeruje w różne dziedziny życia społecznego i gospodarczego. W odpowiedzi rząd wprowadził tzw. „tarczę antykryzysową”, obejmującą szereg instrumentów mających służyć utrzymaniu przedsiębiorstw oraz miejsc pracy. Najnowsze instrumenty wsparcia ujęte są w tzw. „Tarczy 3.0”. Także władze Województwa Śląskiego wprowadziły własny pakiet pomocowy pn.: „Śląski pakiet dla gospodarki”, o wartości miliarda złotych.

1. Tarcza 3.0

Kolejna, trzecia już odsłona rządowej „Tarczy antykryzysowej” („Tarcza 3.0”) obejmuje szereg nowych instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców oraz zmiany w dotychczas funkcjonujących. Poniżej przedstawione zostały najważniejsze założenia „Tarczy 3.0” wynikające z przyjętego przez Sejm dnia 30 kwietnia 2020 r. rządowego projektu ustawy:

• umożliwienie skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek osobom opłacającym składki na własne ubezpieczenia w sytuacji, gdy ich przychód był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł;

• rozszerzenie katalogu uprawnionych do świadczenia postojowego na samozatrudnionych, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r. (dotychczas: przed 1 lutego 2020 r.);

• rozszerzenie grona mikroprzedsiębiorców uprawnionych do otrzymania tzw. „mikropożyczki” w kwocie 5000 zł o również tych, którzy rozpoczęli działalność przed 1 kwietnia 2020 r. (dotychczas: przed 1 marca 2020 r.).

2. Śląski pakiet dla gospodarki

„Śląski pakiet dla gospodarki” to program wsparcia dla przedsiębiorstw, uruchomiony przez władze Województwa Śląskiego. Obejmuje on 5 filarów: pożyczki obrotowe i płynnościowe, wsparcie pracodawców, wsparcie bezzwrotne, działania wspierające i wejścia kapitałowe. Wartość środków skierowanych do przedsiębiorców wynosi 1 miliard złotych. Możliwe jest uzyskanie wsparcia zarówno na bieżące potrzeby (np. wynagrodzenia pracowników, koszty zabezpieczające prowadzoną działalność gospodarczą, towary, usługi, zapasy, koszty najmu itp.), jak i na rozwój przedsiębiorstw (nakłady na inwestycje produkcyjne przyczyniające się do rozbudowy parku maszynowego niezbędnego do utrzymania bieżącej produkcji, mikroinwestycje przyczyniające się do dywersyfikacji bieżącej produkcji, oferowanych usług lub do zmian w procesie czy w organizacji, zakup surowców, materiałów, produktów i towarów związanych z działalnością inwestycyjną itp.).

Kancelaria Prawna AVENTUM stale świadczy pomoc prawną na rzecz sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Naszym celem jest identyfikacja kluczowych problemów Państwa firm oraz ograniczenie negatywnego wpływu pandemii na prowadzoną działalność gospodarczą.

Pomagamy przedsiębiorcom pozyskiwać środki z „Tarczy antykryzysowej” oraz „Śląskiego pakietu dla gospodarki”.

W ramach świadczonych usług proponujemy pomoc prawną w szczególności w zakresie:

1) wsparcia w pozyskiwaniu funduszy na utrzymanie przedsiębiorstw oraz miejsc pracy;
2) pomocy w zastosowaniu i dostosowaniu się do nowych regulacji;
3) wsparcia dla właścicieli firm i zarządów spółek;
4) przygotowania przedsiębiorstw do przyjęcia rządowych rozwiązań pomocowych;
5) spraw pracowniczych (przestój, praca zdalna, urlop itp. – przygotowanie regulaminów pracy zdalnej, umów, aneksów, oświadczeń itd.);
6) doradztwa dot. relacji z kontrahentami oraz najemcami i wynajmującymi;
7) podatków i ZUSu.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji!

tel. 792 861 101 – Adam Malik, radca prawny
tel. 609 712 735 – Jakub Pokoj, radca prawny

AVENTUM Kancelaria Prawna

Adam Malik i Wspólnik sp.k.

ul. Stefana Batorego 64A

44-270 Rybnik

NIP: 6423215030

KRS: 0000762549