WINDYKACJA NALEŻNOŚCI. DODATKOWE 40 EURO OD DŁUŻNIKA?

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI. DODATKOWE 40 EURO OD DŁUŻNIKA?

40 euro od zaległej faktury?1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia  8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Z punktu widzenia każdego wierzyciela będącego przedsiębiorcą, najważniejsza zmiana dotknęła przepisu art. 10...