Odszkodowania za szkody górnicze

Od wielu lat Górny Śląsk boryka się z problemem tzw. „szkód górniczych”. Szkody górnicze pojawiają się w miejscowościach takich jak Rybnik, Radlin, Pszów, Czerwionka-Leszczyny czy Wodzisław Śląski. Do szkód górniczych zalicza się zarówno szkody powstałe w nieruchomościach, jak i w ruchomościach. Najczęściej spotykane przykłady szkód górniczych to: popękane ściany i kominy, popękana elewacja budynku, pochylenie budynku, niedomykające się drzwi i okna czy uszkodzone płoty. Szkody górnicze mogą wystąpić także na gruntach. Najczęstszymi przykładami takich szkód górniczych jest uszkodzenie upraw oraz konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń nowej budowy (konieczność wykonania tzw. „płyty fundamentowej”).

 

Naprawienie szkód górniczych

Pierwszym etapem postępowania mającego na celu likwidację szkód górniczych jest ich stwierdzenie. W przypadku ustalenia przez właściciela nieruchomości, że doszło do wystąpienia szkody w budynku, należy zgłosić przedsiębiorcy górniczemu (kopalni) wystąpienie szkód górniczych. Najlepszą metodą na zgłoszenie szkód górniczych jest sformułowanie odpowiedniego pisma. Doświadczenie wskazuje, że poprawne sformułowanie zgłoszenia szkód górniczych jest bardzo istotne z perspektywy likwidacji szkód górniczych oraz może przyczynić się do uzyskania wyższego odszkodowania.

 

Sposób naprawienia szkody

Od 1 stycznia 2012 r. to osobie poszkodowanej szkodami górniczymi przysługuje prawo wyboru sposobu naprawienia szkody górniczej. Naprawa szkód górniczych może nastąpić przez przywrócenie stanu poprzedniego (np. remont domu) albo przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej (odszkodowania). Jak wynika z doświadczenia, zazwyczaj bardziej korzystne jest domaganie się wypłaty odszkodowania. Częstokroć kopalnia oferuje wykonanie napraw najniższym kosztem, co może przełożyć się na niską jakość wykonanych prac. Planując remont domu warto zastanowić się zatem, czy np. popękane ściany lub sypiący się komin nie są rezultatem szkód górniczych. Warto to sprawdzić składając wniosek o naprawę szkód górniczych. Może się bowiem okazać, że niewielkim kosztem można uzyskać znaczące dofinansowanie remontu domu.

 

Zwrot kosztów wykonania płyty fundamentowej

Co w przypadku, gdy planujemy budowę nowego domu na terenie występowania szkód górniczych? W takim przypadku kopalnia jest zobowiązana do zwrotu kosztów zabezpieczenia wznoszonego obiektu przed szkodami górniczymi. Koszty te obejmują wydatki uzasadnione warunkami geologiczno-górniczymi, adekwatnymi do wielkości prognozowanych oddziaływań górniczych. Zazwyczaj pokrycie kosztów zabezpieczenia nowego budynku obejmuje sfinansowanie wykonania płyty fundamentowej. W przypadku podejmowania decyzji o budowie domu na terenie oddziaływania górniczego warto skierować roszczenia do kopalni, gdyż istnieje realna możliwość uzyskania refundacji kosztów wykonania płyty fundamentowej.

 

Propozycja kopalni a rzeczywista wartość szkody

Po zgłoszeniu szkód górniczych przedsiębiorca górniczy (kopalnia) rozpatruje szkodę. Może tę odpowiedzialność przyjąć lub odmówić jej przyjęcia. W razie braku przyjęcia odpowiedzialności pozostaje wystąpienie na drogę sądową. Jednak nawet przyjęcie odpowiedzialności przez kopalnię bez sądu nie gwarantuje sukcesu. Często bowiem zdarza się, że wysokość odszkodowania proponowanego przez kopalnię jest znacząco zaniżana. W takich przypadkach istotne jest, by zwrócić się do odpowiedniego specjalisty o pomoc w weryfikacji wyliczeń kopalni. Bywa, że odszkodowanie jest niepełne (nie obejmuje VAT lub robocizny), nie są uwzględniane wszystkie szkody czy stawiane są dodatkowe warunki (np. zrzeczenie się przyszłych roszczeń, uniemożliwiające dochodzenie naprawy szkód górniczych w przyszłości). W przypadku rozważania propozycji kopalni należy zatem kierować się dużą dozą ostrożności i nie należy akceptować ich bez wcześniejszego przemyślenia i rozważenia wszystkich dostępnych opcji.

 

Kancelaria Prawna AVENTUM stale świadczy pomoc prawną na rzecz osób dotkniętych szkodami górniczymi. Pomagamy sformułować zgłoszenie szkód górniczych. Następnie reprezentujemy naszych Klientów na etapie postępowania przedsądowego i sądowego, aż do uzyskania korzystnego odszkodowania.

 

Pomagamy osobom fizycznym i osobom prawnym uzyskać odszkodowanie za szkody górnicze.

 

W ramach świadczonych usług proponujemy pomoc prawną w szczególności w zakresie:

  1. wsparcia w przygotowaniu zgłoszenia szkód górniczych;
  2. wsparcia w przygotowaniu dokumentacji kosztorysowej precyzującej zakres szkód i sposób ich naprawy oraz koszt;
  3. reprezentacji na etapie przedsądowym;
  4. reprezentacji w postępowaniu sądowym;
  5. udziału w negocjacjach z kopalnią.

  

Pozostajemy do Państwa dyspozycji!

tel. 792 861 101 – Adam Malik, radca prawny

tel. 609 712 735 – Jakub Pokoj, radca prawny

AVENTUM Kancelaria Prawna

Adam Malik i Wspólnik sp.k.

ul. Stefana Batorego 64A

44-270 Rybnik

NIP: 6423215030

KRS: 0000762549