Z radością informujemy, że radca prawny Jakub Pokoj, partner w AVENTUM Kancelarii Prawnej Radców Prawnych Malik, Pokoj Sp.p. uzyskał stopień doktora w dyscyplinie nauki prawne.

Dnia 21 lutego 2022 r. radca prawny Jakub Pokoj obronił w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie rozprawę doktorską, zaś promocja doktorska odbyła się w dniu 26 kwietnia 2022 r.

Doktor Jakub Pokoj odbył stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2019 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych w dziedzinie prawa, uczestniczył w kilkudziesięciu konferencjach naukowych.