Podział majątku a kredyt hipoteczny

Dla większości osób oczywistym jest, iż w przypadku rozwodu majątkowa wspólność małżeństwa przestaje istnieć, natomiast zgromadzony podczas wspólnego pożycia majątek trzeba będzie między dotychczasowych małżonków podzielić. Nie wszyscy jednak wiedzą, że na majątek wspólny składają się nie tylko aktywa, ale również pasywa, czyli zadłużenia. Jednym z takich pasywów, który posiada zdecydowana większość małżeństw jest wspólnie zaciągnięty kredyt hipoteczny.

Co ze wspólnymi długami?

Wspólny majątek małżonków nieposiadających rozdzielności majątkowej podzielić można u notariusza, gdy małżeństwo zostaje rozwiązane w zgodzie, albo w sądzie, w przypadku sporu między małżonkami. Jednakże podział ten będzie dotyczył jedynie tego co aktywów, a więc rzeczy, które posiadamy – mieszkanie, samochody, pieniądze zgromadzone na rachunku bankowym. W przypadku wszelkiego pasywów, a więc wszelkiego rodzaju zadłużeń, kwestie te należy uregulować bezpośrednio z wierzycielem. W przypadku kredytu hipotecznego będzie to Bank, w którym został zaciągnięty kredyt. Ani sąd, ani notariusz nie mają możliwości aby podzielić między małżonków raty kredytu hipotecznego, nie mogą też nie zwolnić któregokolwiek z małżonków z obowiązku ich spłacania.

 

Czy wynik sprawy rozwodowej ma wpływ na sytuację kredytobiorców?

Nie. Na obowiązek regularnego spłacania rat przez obojga byłych już małżonków nie ma wpływu to, czy sąd przyzna mieszkanie jednemu z nich, ani też to czy któryś z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa. Kredytobiorcy zobowiązani są wobec banku solidarnie, co oznacza, że oboje mają taki sam obowiązek spłacania rat kredytu, natomiast Bank, niezależnie od postanowień rozwodowych czy też prywatnych ustaleń między małżonkami, ma prawo dochodzić roszczeń od każdego z nich. Jakiekolwiek umowy podpisywane między byłymi małżonkami dotyczące zobowiązań kredytowych mogą jedynie służyć do późniejszych rozliczeń między nimi. Bank bowiem jest zainteresowany jedynie tym, aby raty kredytu były regularnie spłacane, nie ma to dla niego żadnego znaczenia od którego z małżonków będzie przychodził przelew. Dopóki więc umowa kredytowa jest zawarta pomiędzy Tobą a Bankiem, Bank będzie od Ciebie dochodził roszczeń, niezależnie od tego czy jesteś w posiadaniu zakupionej nieruchomości oraz na co umówiłeś się z byłym małżonkiem.

Czy są więc jakieś sposoby, aby uwolnić się od kredytu hipotecznego, a tym samym zakończyć wszelkie relacje z byłym małżonkiem?

Sprzedaż wspólnego mieszkania.

Najprostszym sposobem na pozbycie się wspólnego zadłużenia jest sprzedaż nieruchomości obciążonej hipoteką oraz spłata kredytu hipotecznego ze środków otrzymanych od nabywcy. Jako współwłaściciele mieszkania, czy też domu jednorodzinnego, możecie nim dobrowolnie rozporządzać. Niespłacenie kredytu zaciągniętego na jego zakup nie ogranicza Waszych praw. Możecie więc nieruchomość wynajmować lub sprzedać. Jest to o tyle korzystne rozwiązanie, iż relatywnie szybko pozbędziecie się ciążącego na Was zadłużenia, a także jesteście w stanie definitywnie zakończyć relacje z byłym małżonkiem. Dodatkowym atutem może być nadwyżka, którą otrzymacie ze sprzedaży nieruchomości, których ceny nieustannie idą w górę.

 

Wyłączenie jednej z osób z kredytu hipotecznego.

Będzie to rozwiązanie właściwe w sytuacji, gdy jedna ze stron życzy sobie pozostać w zajmowanym dotychczas mieszkaniu i samodzielnie dalej spłacać kredyt hipoteczny. Wyłączenia jednego z byłych małżonków z kredytu hipotecznego można dokonać na drodze aneksowania dotychczasowej umowy kredytowej i zrobić to może jedynie Bank, w którym kredyt został zaciągnięty. Procedurę wyłączenia należy zainicjować wnioskiem o wyłączenie, w którym byli małżonkowie wskazują, że z uwagi na ustanie małżeństwa oraz ustanie wspólności majątkowej chcieliby zakończyć wszelkie stosunki między sobą. Polega ona na ponowym zbadaniu przez bank zdolności kredytowej osoby, która miałaby przejąć kredyt hipoteczny. Dopiero gdy Bank stwierdzi, że były małżonek chcący przejąć kredyt hipoteczny ma zdolność kredytową, wówczas będzie mógł Cię z niego wyłączyć. Przy czym podkreślenia wymaga fakt, iż pozytywna ocena zdolności kredytowej Twojego byłego małżonka wcale nie oznacza automatycznego wyłączenia – Bank może Cię wyłączyć, ale nie musi. Wyłączenie to bowiem wcale nie leży w interesie Banku. Wyłączając Cię Bank nie będzie mógł w przyszłości dochodzić od Ciebie roszczeń w przypadku ewentualnej niewypłacalności Twojego byłego partnera. Zwiększeniem szans na uzyskanie zgody Banku na wyłączenie jest dołożenie do kredytu hipotecznego innej osoby. Mogą to być rodzice lub rodzeństwo byłego małżonka chcącego przejąć kredyt hipoteczny, nowy partner lub jakakolwiek inna bliska osoba. Pod warunkiem, że przejdzie ona pozytywnie procedurę badania zdolności kredytowej. Dzięki temu były małżonek nieposiadający zdolności kredytowej pozwalającej na dalsze, samodzielne spłacanie kredytu będzie mógł skorzystać z pomocy najbliższych, aby zatrzymać mieszkanie i potencjalnie oszczędzić swoim dzieciom dodatkowego stresu związanego z przeprowadzką. Natomiast drugi z byłych małżonków nie będzie musiał się obawiać wezwania do zapłaty rat kredytu za mieszkanie, w którym od dawna już nie mieszka.

Kancelaria Prawna AVENTUM stale świadczy pomoc prawną w zakresie doradztwa i reprezentacji przed sądami w sprawach rozwodowych i o podział majątku wspólnego, w szczególności poprzez:

  1. reprezentację w postępowaniu rozwodowym;
  2. reprezentację w sprawach o podział majątku wspólnego;
  3. reprezentację w sprawach dotyczących kontaktów z dziećmi.

 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji!

tel. 882 878 691 – sekretariat

tel. 792 861 101 – Adam Malik, radca prawny

tel. 609 712 735 – Jakub Pokoj, radca prawny

 

 

AVENTUM Kancelaria Prawna Radców Prawnych Malik, Pokoj sp.p.

ul. Sądowa 4/6

40-078 Katowice

NIP: 6423215030

KRS: 0000886626

Aventum - Kancelaria Prawna Katowice

Kancelaria Prawna Aventum sp. k.

ul. Sądowa 4/6, 40-078 Katowice, Polska

Kontakt z Kancelarią

Formularz kontaktowy

Wymagane zgody

7 + 3 =

Adam Malik

Jakub Pokoj

Zapisz się na newsletter