Wiele osób planuje się starać o uzyskanie statusu uchodźcy zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednak w wielu przypadkach nie będzie to korzystne rozwiązanie. W szczególności nie jest to dobre rozwiązanie dla osób, które chcą jak najszybciej podjąć legalnie pracę w Polsce oraz dla wszystkich, którzy po zakończeniu konfliktu zbrojnego planują jak najszybciej wrócić do Ukrainy.

Dla uchodźców, którzy chcą podjąć pracę rozwiązaniem może być oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, podlegającym wpisaniu do ewidencji oświadczeń określone w art. 88z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Okres wykonywania pracy na tej podstawie nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

Aktualnie zalecamy niepodejmowania pochopnie decyzji, oczekujemy na specustawę, która ma możliwe uprościć procedury zatrudniania oraz wydłużyć nawet do 18 miesięcy okres legalnego pobytu obywateli Ukrainy, którzy opuścili ojczyznę w związku z konfliktem zbrojnym.

Zespół Kancelarii Prawnej Aventum świadczy nieodpłatnie pomoc prawną na rzecz uchodźców starających się o pobyt na terenie Rzeczypospolitej.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią telefonicznie: 882 878 691 lub mailowo: biuro@aventum-kancelaria.pl

Przydatne linki:
https://pomagamukrainie.gov.pl – strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zawierająca informacje nt. pomocy dla uchodźców
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/ulotka-dla-uchodzcow-z-ukrainy,49820 – strona Kancelarii Prezydenta RP zawierająca ulotkę z podstawowymi informacjami dla uchodźców