Co to jest LIBOR i jakich umów dotyczy?

LIBOR (ang. London Interbank Offered Rate) to referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie. Wskaźnik ten stanowi podstawę do wyliczania oprocentowania kredytów indeksowanych do franka lub denominowanych w walucie franka szwajcarskiego, a także od LIBOR-u może zależeć wysokość oprocentowania innych kredytów walutowych USD, EUR, JPY, GBP. LIBOR to podstawowy element formuł zawartych w dokumentacjach finansowych, a jego wahania wpływają na wysokość spłacanych rat przez frankowiczów. Koniec roku to jednak koniec publikowania wskaźnika LIBOR, opracowywanego przez Ice Benchmark Administration.

Zmiana z LIBOR na SARON

Decyzją brytyjskiego organu nadzoru (ang. Financial Conduct Authority) z dniem 1 stycznia 2022 roku wskaźnik LIBOR CHF przeliczony zostanie według nowego wskaźnika SARON (ang. Swiss Average Rate Overnight). Obecnie jednak notowania LIBOR CHF oraz SARON są jednakowe, co w przyszłości ze względu na czynniki makroekonomiczne i rynkowe może się zmienić.

Zmiany dla kredytobiorców

Noworoczne zmiany są przede wszystkim istotne dla frankwoiczów, co do których kredytów indeksowanych i denominowanych od tej pory stosować się będzie wskaźnik SARGON. W takim przypadku należy spodziewać się poinformowania ze strony banku o zachodzących zmianach stawki referencyjnej. Informacja ta jednak nie wpłynie z mocy prawa na ważność zawieranych umów. Co oznacza, że żądać ich unieważnienia można dalej jedynie na drodze sądowej. Wprowadzenie wskaźnika SARON do umów kredytowych nie będzie wymagać ich aneksowania.

Uwaga na banki!

Obecnie banki, wykorzystując swoją pozycję dominującą wysyłają swoim klientom aneksy do umów z postanowieniami określającymi zasady wyznaczania wskaźnika alternatywnego na wypadek zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego, który obowiązuje dla danej umowy (WIBOR), a także zasady wyliczania których celem jest wyrównanie różnic pomiędzy wartościami wskaźników – tego znikającego i tego go zastępującego. Aneks ten stanowi o konieczności stosowania wskaźnika wybranego przez bank w przyszłości i oznacza wyłączne zabezpieczenie interesu banku. Stanowczo odradza się podpisywanie wszelkich aneksów do umów bez wcześniejszej konsultacji nowych postanowień z prawnikiem.

Ponadto sposób obliczania wskaźnika SARON wymaga odpowiedniej wiedzy, którą posiadają specjaliści. Przeciętny konsument nie jest w stanie określić, czy wyliczenia nowego wskaźnika zostały dokonane w sposób prawidłowy. Aby uniknąć nadużyć stosowanych przez banki, konsumenci będący słabszą stroną umowy, powinni skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. W województwie śląskim obecnie pozostaje 37 tysięcy kredytów frankowych, których spłata przypada na kolejnych kilka lat. Nie wszyscy kredytowicze jednak decydują się na walczenie przed sądem o unieważnienie takich umów. Orzecznictwo opowiadające się za teorią dwóch kondykcji sprzyja wygrywanym procesom, co powinno skłaniać do rozważenia wytoczenia powództwa bankowi w tej sprawie.

Kancelaria Prawna AVENTUM stale świadczy pomoc prawną w zakresie umów frankowych. W ramach świadczonych usług proponujemy pomoc prawną m.in. w zakresie:

  1. niedozwolonych postanowień umownych;
  2. dochodzenia unieważnienia umów o kredyt we frankach przed sądem (odfrankowienie);
  3. zawierania ugód z bankami.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji!
tel. 792 861 101 – Adam Malik, radca prawny
tel. 609 712 735 – Jakub Pokoj, radca prawny

AVENTUM Kancelaria Prawna Radców Prawnych Malik, Pokoj sp.p.

ul. Sądowa 4/6

40-078 Katowice

NIP: 6423215030

KRS: 0000886626

Aventum - Kancelaria Prawna Katowice

Kancelaria Prawna Aventum sp. k.

ul. Sądowa 4/6, 40-078 Katowice, Polska

Kontakt z Kancelarią

Formularz kontaktowy

Wymagane zgody

11 + 3 =

Adam Malik

Jakub Pokoj

Zapisz się na newsletter