Legalizacja pobytu uchodźców

Wiele osób planuje się starać o uzyskanie statusu uchodźcy zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednak w wielu przypadkach nie będzie to korzystne rozwiązanie. W szczególności nie...
Prawo uchodźcze

Prawo uchodźcze

W związku z trwającym konfliktem zbrojnym poniżej przekazujemy podstawowe informacje dotyczące podstaw, na mocy których uchodźcy z Ukrainy mogą przekroczyć granicę z Rzecząpospolitą Polską oraz dodatkowe przydatne informacje Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu...